Zoeken

100 procent duurzame energiemix kan zonder stroomstoringen

Duitse wetenschappers en industrie onderzoeken stabiliteit van het net

Een volledig duurzame energiemix zonder stroomstoringen is technisch mogelijk in Duitsland. Op termijn zijn voor een stabiele stroomvoorziening geen kolen- of kerncentrales meer nodig. Tot die conclusie komen de onderzoekers van Kombikraftwerk2, een drie jaar durend project waaraan partners uit de wetenschap en industrie onder leiding van het Fraunhofer Institut Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) hebben gewerkt. "We hebben aangetoond dat een stabiel verzorgingssysteem zonder conventionele energiebronnen mogelijk is. Dat kan met een intelligente koppeling van productie en verbruik. Centraal staan productie met zon en wind, opslag, en back-upcentrales die draaien op duurzaam gas", vertelt Kaspar Knorr, projectleider van IWES.

Dat duurzame energie de Duitse stroombehoefte compleet kan dekken, werd in 2007 al met het project Kombikraftwerk 1 bewezen. Belangrijk bij het nieuwe onderzoek is het opvangen van de schommelingen in de stroomproductie. Het projectconsortium Kombikraftwerk2, waarin onder andere Siemens, SMA, SolarWorld en de Duitse weerdienst participeren, ontwikkelde een computerscenario waarin de stroomproductie en de verbruikers over heel Duitsland zijn opgenomen.

““De veelbesproken ‘Stromautobahnen’ tussen het Noorden en Zuiden van Duitsland zijn onmisbaar””

De belangrijkste energiebronnen in het scenario zijn wind en zon, met respectievelijk 53 en 20 procent van de totale levering. De stroomproductie van deze bronnen is afhankelijk van het weer. Daarom zijn andere bronnen nodig om die pieken en dalen op te vangen. Dat gebeurt in het scenario met stroom die wordt opgeslagen in batterijen. Ook worden gascentrales gebruikt die draaien op groen gas en zogenoemd synthetisch gas, dat uit overtollige wind- of zonnestroom wordt geproduceerd. Daarnaast worden bio-energie-, water- en geothermiecentrales gebruikt.

Op basis van de weersituatie in 2007 gaven de onderzoekers het tijdstip en de plaats van inzet van de verschillende energiebronnen aan. Daarbij berekenden ze de stabiliteit van het systeem. Praktijktesten met echte installaties ondersteunden de resultaten.

Een belangrijke conclusie van het projectconsortium is dat de veelbesproken Stromautobahnen - nog te bouwen hoogspanningsnetten tussen het Noorden en Zuiden van Duitsland - hiervoor onmisbaar zijn. "De nieuw te bouwen gelijkstroom-hoogspanningsnetten zijn bij al die hernieuwbare energie belangrijk om de juiste spanning op het net te houden", geeft Knorr aan. "Het is niet voldoende om alleen te vertrouwen op het huidige wisselstroomnet. Als we de Stromautobahnen op gelijkstroom niet bouwen, bestaat in de toekomst een enorme behoefte aan Blindleistung. Dat is een productieoverschot aan stroom dat nodig is, enkel om stabiliteit van het net te garanderen. Een vergaande hernieuwbare stroomverzorging in Duitsland kan dus, maar het zal nog behoorlijk wat inspanning vergen."