Zoeken

André Bosman Warmtevisie geeft zekerheid aan ondernemers

Tweede Kamerlid VVD: "Bouw regionale warmtenetten mooie aanpak"

Minister Kamp publiceerde vanochtend zijn warmtevisie. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Drie Kamerleden, Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), André Bosman (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP) geven hun reactie. Hieronder het interview met André Bosman.

Wat is uw reactie op de warmtevisie?
"Positief. De VVD ziet een kans voor warmte en ik ben blij dat de minister dit breed oppakt. Er zijn veel plussen en minnen, maar we moeten hier nu werk van maken. Met dit stuk laat Kamp zien wat de visie is van de overheid. Er wordt zekerheid gegeven aan ondernemers en de minister gaat een financieringsmodel maken. Dat geeft bedrijven zekerheid en kansen om in te stappen."

Minister Kamp schrijft dat er voor huishoudens een keuze moet worden gemaakt tussen een warmtenet, een fijnmazig gasnet, het stroomnet, of een combinatie daarvan. Hoe moet die afweging volgens u gemaakt worden?
"Laten we eerst kijken naar nieuwbouw. Daar moeten we vooral inzetten op kansen voor hernieuwbare energie en geothermie. Of daarbij ook een kleine gasaansluiting gerealiseerd moet worden, is een afweging. In hoeverre kun je huizen bouwen die energieneutraal zijn? Als je dat kunt garanderen, heb je heel weinig nodig. Maar anders moet er een achtervang komen.

Bij herstructurering van woonwijken of een verouderd gasnet is de beslissing het lastigst. Dan moet je goed kijken naar de lokale mogelijkheden. Als er een groot industriepark in de buurt is, kun je aansluiting zoeken bij hun restwarmte. Mogelijk investeert het energie-intensieve bedrijfsleven in geothermie, en kunnen nabijgelegen woningen daarvan profiteren. Maar je kan niet in heel Nederland een warmtenet aanleggen."
““Je kunt in verschillende regio’s, ieder op hun eigen tempo en met hun eigen mogelijkheden, dit uitrollen””

Kamp's visie is dat er grote regionale warmtenetten komen. Moet de verantwoordelijkheid daarvoor liggen bij het Rijk, de provincie of de gemeenten?
"Uiteindelijk maakt mij dat niet uit, als het er maar komt. De provincie is verantwoordelijk voor infrastructuur en ruimtelijke ordening, het Rijk voor stroom en energie. Dat zullen we samen oppakken. Niet elkaar in de weg zitten, maar elkaar ondersteunen. De ene provincie wil misschien zelf zo'n net aanleggen, terwijl de andere ondersteuning van het Rijk nodig heeft. Dat kunnen we per geval bekijken."

In de warmtevisie wordt gepleit voor een nieuw marktmodel voor warmte met één onafhankelijke netbeheerder en meerdere producenten en leveranciers. Wat vindt u van dit idee?

"Dat is een hele mooie aanpak. Het lijkt op de stroommarkt: onafhankelijke netbeheerders en concurrentie tussen de leveranciers. Zo'n netbeheerder kan een publiek-privaat partnerschap zijn of volledig onder controle komen van de overheid."

Denkt u dat de consument zit te wachten op een warmtenet?
"De consument zit te wachten op een stabiele energie- en warmtevoorziening. De gaswinning in Nederland wordt de komende tijd steeds minder. We maken ons zorgen over gasimport uit Rusland. Een warmtenet is een goede manier om hiermee om te gaan."

Hoe zorg je dat het tempo blijft in de uitrol van de warmtenetten in Nederland?
"Ik denk dat de regionale aanpak de mooiste is. Je kunt in verschillende regio's, ieder op hun eigen tempo en met hun eigen mogelijkheden, dit uitrollen. Laten we decentraal hier heel hard op inzetten en werken aan een circulaire energie-economie."