Zoeken

Bas Eickhout: 2013 en 2014 mogen geen verloren jaren worden voor klimaat

Europarlementariër: Oppassen voor herhaling fouten van top Kopenhagen in 2009

De klimaattop in Doha is een opmaat naar de klimaattop in 2015. Dat jaar moeten de grote knopen worden doorgehakt, zo is vorig jaar afgesproken op de top in Durban. Maar nu Doha maar weinig gevoel van urgentie oplevert, waarschuwt Europarlementariër Bas Eickhout vanuit Qatar voor verloren jaren in 2013 en 2014. "Erger nog, we moeten uitkijken dat we niet dezelfde fouten maken als bij de klimaattop in Kopenhagen van 2009. Ook toen ging al jaren van tevoren alle aandacht uit naar dat moment, waardoor de voorbereiding naar Kopenhagen toe tekortschoot."

Om dat te voorkomen, pleit de Europarlementariër van GroenLinks voor een duidelijke onderhandelingsroute richting 2015. "Er zijn teveel onderhandelingstrajecten die bij deze top in Doha door elkaar lopen. Ministers zijn het overzicht kwijt. Daarom pleit ik ervoor om de top in 2013 te laten gaan over de financiën, ofwel de compensatie van de schade van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Voor 2014 stel ik voor om een review te maken van alle internationale beloften over de aanpak van het klimaatprobleem. Liggen landen wel op koers? En wat is het gat met de doelstelling dat de aarde niet meer mag opwarmen dan twee graden aan het eind van deze eeuw, zoals is afgesproken in Kopenhagen? In 2014 komt het nieuwe toonaangevende rapport van het International Panel on Climate Change IPCC uit, dus dat is een goed moment voor evaluatie. De discussie over een agenda als deze is nu volop aan de gang. Als we een uitkomst krijgen als deze, is de top in Doha wat mij betreft toch nog redelijk geslaagd."

"Europa kan meer dan 20 procent CO2-besparing"
Tot slot pleit Eickhout voor een hoger doel voor Europese CO2-besparing dan de huidige 20 procent in 2020, gemeten vanaf 1990. "Europabreed gezien zitten we zeer goed op koers. Ons doel voor 20 procent CO2-besparing hebben we in Europa vorig jaar al gehaald. Om te voorkomen dat we tien jaar stil blijven staan moeten we in Europa dus snel onze klimaatambitie verhogen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium