Zoeken

Bas Eickhout Doha minst beladen klimaattop sinds lange tijd

Europarlementariër GroenLinks over stand van zaken in Qatar

"Dit is de minst beladen klimaattop die ik heb meegemaakt", vertelt Bas Eickhout vanuit Doha, Qatar. De Europarlementariër van GroenLinks, die de deceptie van Kopenhagen en vorig jaar de top in Durban, Zuid-Afrika, meemaakte, denkt dat het moeilijk wordt om vergaande maatregelen uit het vuur te slepen. "Deze top is een aanloop naar een nieuw klimaatverdrag in 2015. Minder dan ooit is er een sfeer van grote urgentie. De grote landen zitten er onvoldoende stevig in."

CO2-rechten en geld

Voor Eickhout kent de top in Doha twee prioriteiten. De eerste is het verlengen van Kyoto. De klimaatovereenkomst uit 1997 loopt af aan het einde van dit jaar en moet verlengd worden tot 2017 of 2020. "Daarom moet een aantal nieuwe regels duidelijk zijn. Een belangrijke discussie gaat over assigned amount units, het aantal CO2-rechten voor het nieuwe verdrag. In het Kyoto-akkoord is afgesproken dat Europa 8 procent aan CO2 zou besparen. Oost-Europese landen hebben dit door de val van het communisme ruimschoots gehaald. Landen als Polen hebben geen koper voor het overschot aan rechten dat zij daardoor hebben. Dat komt omdat landen als Canada, die hun doelstelling niet halen, simpelweg uit het verdrag zijn gestapt. Polen wil zijn overschot aan rechten daarom meenemen voor de volgende periode. Andere landen willen dat niet, omdat we met de nieuwe periode voor het Kyotoprotocol een nieuwe start moeten maken."

Een tweede prioriteit is de discussie over een klimaatfonds om de armste landen te compenseren voor de gevolgen van klimaatverandering. Eickhout: "De grote vraag voor Doha is: Wat gaat er met het geld gebeuren? Er moet een klimaatfonds komen met jaarlijks 100 miljard dollar, maar dat fonds moet pas in 2020 gevuld zijn. Wat doen we tot die tijd? De armste landen vragen om steun en kijken daarbij nadrukkelijk naar de EU. Het is cruciaal dat Europa laat zien dat het aan de kant van deze landen staat. In de klimaatpolitiek is er traditioneel een kloof tussen de Verenigde Staten en Europa aan de ene kant, en China met de armste landen aan de andere kant. Die kloof moet doorbroken worden, want met die impasse is het zeer moeilijk om afspraken te maken. Klimaatcommissaris Connie Hedegaard heeft op de vorige top in Durban de armste landen aan Europa weten te binden, waardoor er toch enkele belangrijke afspraken zijn gemaakt.

Eickhout is dan ook blij dat het Verenigd Koninkrijk en Italië hebben toegezegd om met geld voor dit fonds te komen. "Ik hoop en verwacht dat Frankrijk en Duitsland zullen volgen."


Nederlandse bijdrage
Over de Nederlandse politieke delegatie is de Europarlementariër niet positief. "Ons land is muisstil tijdens deze onderhandelingen. Toen Jacqueline Cramer minister van VROM was, deden we er nog toe. Sinds Joop Atsma staatssecretaris van milieu werd in het vorige kabinet is die prominente rol verdwenen. Het zou onrealistisch zijn om veel te verwachten van zijn opvolger Wilma Mansveld, die de Haagse delegatie leidt. Ze is nog maar net in functie en dit is haar eerste klimaattop. Het meest positief is de bijdrage van een aantal Nederlandse topambtenaren, die een goede rol hebben in de technische ondersteuning.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium