Zoeken

Bas Eickhout Energieakkoord is gemodder in de marge

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Spirit overleg Energieakkoord niet altijd positief en realistisch genoeg geweest"

Beste Lambert,

Afgelopen dagen zijn conceptteksten van het energieakkoord gelekt. Teleurstellend, want het akkoord zal niet leiden tot de gewenste energietransitie. Maar meer konden we ook niet verwachten met belangenbehartiger van vuile energie (VNO-NCW) aan het hoofd van de tafel. Een beetje extra wind op zee (ondertussen al afgeschoten door ministers Kamp) is uitgeruild voor het massaal bijstoken van biomassa in inefficiënte kolencentrales. Bij het beprijzen van vervuiling worden zelfs stappen achteruit gezet met afschaffing van de kolenbelasting. In plaats hiervan worden de oudste kolencentrales gesloten die toch allang afgeschreven zijn.

Het is gemodder in de marge. De ambitie van deze regering is een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Een mooi doel, maar onbereikbaar zolang Nederland inzet op het bijstoken van biomassa totdat de bomen op zijn. Er is een energierevolutie voor nodig om onze economie te laten draaien op schone energie en elke revolutie kent zowel verliezers als winnaars. Verliezers zijn de gevestigde orde van grote energiebedrijven en energie-intensieve industrie die denken dat goedkope (kolen)energie een permanente realiteit is. De winnaars; dat zijn wij, de rest. Nieuwe energie leidt namelijk niet tot uitputting van kostbare grondstoffen, klimaatverandering en vuile lucht. De energierevolutie doorbreekt bovendien de monopoliepositie van grote energiebedrijven en geeft mensen zelf zeggenschap en controle over de energieopwekking.

Hiervoor zijn de juiste stimulansen nodig. Mensen die zonnepanelen op het dak van hun appartementencomplex plaatsen of gezamenlijke initiatieven voor windenergie uit de buurt nemen moeten vrijstelling krijgen van de energiebelasting. Nu hoeven juist de grootverbruikers geen belasting te betalen en wordt de rekening volledig bij de kleinere bedrijven en burgers gelegd. Geen wonder dat Nederland het vieste jongetje van Europa is; Nederland is een belastingparadijs voor vervuilers.

Waar kiest het CDA voor Lambert? Vervuilers of vernieuwers? Kolen met een beetje biomassa of wind op zee? Schaliegas; ja of nee? Of vind jij dat we nog wel even voort kunnen kabbelen op de luttele vier procent duurzame energie van de afgelopen jaren?

Groet,

Bas

Reactie Lambert van Nistelrooij: “Spirit overleg Energieakkoord niet altijd positief en realistisch genoeg geweest”

Beste Bas,

We tekenen 11 juli als ik me aan deze column zet. Een tijd van onzekerheid; komt het energieakkoord morgen naar buiten, of is er opnieuw sprake van uitstel en gaan we zelfs over de vakantie heen? En dat terwijl we over zes jaar al met 14% duurzame energie in Brussel moeten staan. Het huidige kabinet doet daar zelfs 2% bovenop maar het lijkt erop dat men daarmee verder wil springen dan de stok lang is.

De voortekenen en contouren van het akkoord werden deze week door velen als somber bestempeld. Nu al wordt sterk betwijfeld of het akkoord aansluit bij de ambities van vooruitstrevende bedrijven. Partijen zouden op meerdere punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarmee is het energieakkoord al een groot deel van zijn glans kwijt.

Zoals wel vaker schiet je door in het afschrijven van de grote spelers in de energiewereld. Vergeet je niet dat een E.ON, bij jou vooral bekend om zijn kolencentrales, mondiaal wel de derde grootste investeerder in windenergie is. Of dat een Tata Steel met steeds minder energie hun productie kan draaien. Ook op het gebied van biomassa constateer ik opnieuw een veel te eenzijdige kijk van zaken. Schrijf een bepaalde techniek nou niet direct af, maar kijk naar de ontwikkelingen die nog mogelijk zijn. De ontwikkeling van nieuwe methodes zijn hierbij nog maar net begonnen. Energy Valley investeert in technieken om biokolen te produceren en Essent doet onderzoek naar een optimaler en effiënter gebruik van biomassa. We schrijven de huidige windtechniek toch ook niet direct af nu we van Ballast Nedam en Eneco horen dat over enkele jaren de windparken wel 40 procent goedkoper kunnen worden aangelegd.

In mijn ogen is de spirit van het overleg niet altijd positief en realistisch genoeg geweest. Waarom kijkt VNO-NCW vooral naar de mogelijke verliezers en niet naar de potentiële winnaars? Waarom kiezen NGO's voor een benadering waarbij de kosten op korte termijn niet door burgers gedragen kunnen worden. Ik kies voor een pragmatisch beleid, waarbij aansluiting met Europese kaders en innovatie centraal staan. Geen bronnen uitsluiten, sturen op de doelen en potentiële winnaars een duwtje in de rug geven. En bovendien, vooral over de grenzen heen kijken, die interne energiemarkt kan ons veel opleveren. Maar ook de 'power' meer bij de burger leggen, voor opwekking en besparing.

Ik ga er graag met jou en de lezers over in debat. Bijvoorbeeld op 19 september bij het Huis van Europa in Den Haag. Ben je er ook bij?

Groet,

Lambert

Bas Eickhout en Lambert van Nistelrooij zijn Europarlementariërs voor GroenLinks en CDA

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.