Zoeken

Bas Eickhout Nederland moet stoppen met energieverspilling

Reactie Lambert van Nistelrooij: "Nederland houdt zich aan internationale klimaatafspraken"

Volgens Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, legt een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving de vinger op de zere plek als het gaat om twee belangrijke energiekeuzes van dit kabinet: de inzet op bijstook van biomassa in kolencentrales en het loslaten van het voornemen om 20 procent energie te besparen in 2020. Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, wijst er in een reactie op dat Nederland zijn internationale klimaatafspraken nakomt. Net als minister Verhagen denkt hij dat het meeste succes valt te boeken door Green Deals af te sluiten met de samenleving.

Beste Lambert,

Onlangs heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport gepubliceerd over een schone economie in 2050. De kortetermijn-aanpak van minister Verhagen wordt hierin flink onder handen genomen. Laten we aan de hand van de PBL publicatie twee keuzes van dit kabinet tegen het licht houden.

Keuze 1: het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Deze keuze draagt niet bij aan energiezekerheid en past niet in het toekomstplaatje van een "bio-based" economie. Nederland zal zeer waarschijnlijk biomassa moeten importeren en er is grote onzekerheid over het toekomstige duurzame aanbod van biomassa. Het is daarnaast zonde om schaarse biomassa te verbranden in kolencentrales, terwijl de grondstoffen veel harder nodig zijn bij de productie van medicijnen of bio-plastics.

Keuze 2: het loslaten van het doel om twintig procent energie te besparen in 2020. Vermindering van onze energievraag wordt door het PBL als één van de belangrijkste bouwstenen voor de omschakeling naar een klimaatvriendelijke economie genoemd. Energiebesparing is goed voor onze concurrentiepositie, portemonnee en vermindert onze afhankelijkheid van olie- en gasimporten. Europese regeringsleiders, zoals premier Rutte, hebben daarom in juni van dit jaar het doel om in 2020 twintig procent energie te besparen tot kerndoel van de EU gebombardeerd. Minister Verhagen lijkt echter vast te blijven klampen aan vrijwillige afspraken met de industrie, die volgens de Algemene Rekenkamer in het verleden niet of zelfs tegendraads hebben gewerkt.

Hoe denk jij dat het verbranden van biomassa in kolencentrales in ons toekomstplaatje past? En vind jij ook niet dat Nederland moet stoppen met het verspillen van energie?

Groet,

Bas

Reactie Lambert van Nistelrooij:

"Nederland houdt zich aan internationale klimaatafspraken"

Beste Bas,

Ik vind het uitstekend dat je het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving als aanleiding neemt. Wat blijkt? Als het gaat om de hoofddoelstelling van Kyoto, het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, komt Nederland op koers. Eind 2012 zal er 6% minder CO2 zijn uitgestoten dan in 1990. Daarnaast heeft Atsma de verwachting uitgesproken de doelstelling te kunnen halen zonder gebruik te maken van buitenlandse emissierechten. Nederland houdt zich dus aan de internationale klimaatafspraken. Ook gelezen?

Dan over biomassa en energiebesparing: Het bijstoken van biomassa is prima, zolang verwerking in de biobased economy nog geen gemeengoed is. Ik reken er verder op dat je jouw partijgenoot Claude Turmes, onderhandelaar voor de nieuwe energie efficiëntie richtlijn, influistert dat er in de Europese lidstaten al veel initiatieven vanuit de samenleving worden geïnitieerd. Zijn voorstellen om in Brussel, in plaats van in de lidstaten, precies vast te leggen hoe we het moeten doen steun ik niet. Ik zie juist veel in de ‘green deals' van minister Verhagen. Door samen te werken met het bedrijfsleven, NGO's, andere overheden en met burgers kun je échte verandering bewerkstelligen. Verandering die breed wordt gedragen. Daar sta ik vierkant achter!

Groet,

Lambert

Volg ons op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.