Zoeken

Berlijnse wetenschappers Nieuwe bruinkoolcentrales lonen niet

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin: "426 miljoen euro verlies per centrale"

Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn ziet geen toekomst voor bruinkolen, uitgerekend dé fossiele grondstof die in Duitsland in ruime mate aanwezig is. De plannen voor nieuwe kolencentrales en uitbreiding van de ontginning in dagbouw op de drie grote bruinkolenlocaties (Rheinisches, Mitteldeutsches en Lausitzer Revier) kunnen wat de wetenschappers betreft in de kast blijven liggen. "Nieuwe bruinkolencentrales lonen economisch gezien niet en maken het moeilijker de CO2-reductiedoelstellingen van de regering te halen", concludeert Prof. Dr. Christian von Hirschhausen, onderzoeksdirecteur van het DIW in Berlijn.

Op dit moment zijn in Duitsland 61 bruinkolencentrales met een nettovermogen van meer dan 21 Gigawatt op het stroomnet aangesloten. Bruinkolen leveren sinds 2010 met ongeveer 25 procent een nagenoeg constant aandeel in de stroomproductie. "De reeds vrijgegeven ontginningsgebieden zijn voor alle bruinkolenlocaties voldoende om de bestaande centrales tot aan het einde van hun levensduur te verzorgen", weet Von Hirschhausen op basis van investeringsberekeningen en modellen. "Er blijven zelfs reserves over als naar verwachting over 30 jaar de stroomwinning uit bruinkolen ten einde loopt."

Von Hirschhausen wijst erop, dat het einde van de kostenloze toewijzing van CO2-certificaten, die vanaf 2013 worden verkocht, de economische randvoorwaarden voor de exploitanten van bruinkolencentrales in de toekomst zal verslechteren. "Een CO2-afvang-, transport- en opslagtechnologie (Carbon Dioxide Capture Transport and Storage - CCTS) waarmee de directe CO2-uitstoot van de bruinkolencentrales en de daarmee gepaard gaande kosten voor CO2-certificaten worden verlaagd, speelt door het mislukken van stimuleringsprogramma`s en afzeggen van vele pilotprojekten geen relevante rol op korte termijn."

Een nieuwe centrale zonder CO2-afvang met een vermogen van bijvoorbeeld 1.100 Megawatt, een looptijd van 40 jaar, een kapitaalbinding van 20 jaar en aansluiting op het stroomnet in 2015 zou volgens de investeringsberekening van DIW Berlin vermoedelijk een verlies van 426 miljoen euro veroorzaken. "We zijn ervan uitgegaan dat de bruinkolencentrale zich uitsluitend met de verkoop van stroom op de groothandelsmarkt financiert", verklaart Von Hirschhausen. Tegen uitbreiding spreken volgens hem ook de ongunstige geografische ligging van de drie bruinkolenlocaties.

"Beperkingen bij de uitbreiding van de netten verhinderen dat bruinkolenstroom efficient naar Zuidduitsland kan worden getransporteerd, daar waar de stroom vooral nodig is omdat er de komende jaren veel kerncentrales worden stilgelegd."

Von Hirschhausen pleit ervoor de betreffende energieregio`s als locatie voor toekomsttechnologieën te versterken. "Politiek en bedrijfsleven zouden zich in het kader van de Energiewende moeten inzetten voor de vestiging van onderzoek en pilotprojekten op het gebied van hernieuwbare energie en aardgas."

Foto: Christian von Hirschhausen, onderzoeksdirecteur van het DIW in Berlijn. Bron: DIW Berlin.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium