Zoeken

Besluitvorming schaliegas op bord van volgend kabinet

Nieuwe vorm gaswinning in Nederland nu muurvast in politiek

Onlangs pleitte Fatih Birol, hoofdeconoom van het Internationaal Energie Agentschap, ervoor snel een begin te maken met de winning van het schaliegas onder de Nederlandse bodem. Het is echter nog allerminst duidelijk hoe groot de voorraden zijn en om een beter beeld te krijgen moeten eerst proefboringen worden verricht. Maar voorlopig zit de besluitvorming daarover muurvast.

In 2009 verleende het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) het Britse bedrijf Cuadrilla de concessie voor twee gebieden: Brabant en de Noordoostpolder. In Brabant heeft Cuadrilla twee locaties op het oog, één in Boxtel en één in Haaren. In 2010 trad Cuadrilla in overleg met de gemeente Boxtel. Datzelfde jaar nog zegde de gemeente een tijdelijke voor proefboringen toe. Dat besluit werd in oktober 2011 door de bestuursrechter op procedurele gronden vernietigd. In Haaren is nog geen aanvraag ingediend.

Bezorgdheid bevolking

Ondertussen was vorig jaar onder de plaatselijke bevolking bezorgdheid ontstaan over de mogelijke proefboringen, vooral door berichtgeving over mogelijke vervuiling van het grondwater door het ‘kraken'. In Haaren werd een platform ‘schalieGASvrij-Haaren' opgericht en in Boxtel nam de raad in maart zelfs een motie aan waarin Boxtel wordt uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente.

De commotie leidde er ook toe dat minister Verhagen de Tweede Kamer vorig jaar een onafhankelijk onderzoek toezegde naar de veiligheid van de boringen voor burgers, natuur en milieu. Het is uitdrukkelijk geen onderzoek naar nut en noodzaak. Tot na het onderzoek mogen geen booractiviteiten plaatsvinden. Het onderzoek zou oorspronkelijk voor de zomer zijn afgerond, maar dat wordt nu op zijn vroegst pas daarna. Cuadrilla wordt daardoor gedwongen af te wachten. Bovendien werd in 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) ingevoerd. Daardoor is het voor Cuadrilla op het moment niet goed duidelijk bij welk loket eventuele aanvragen ingediend moeten worden. Dat zoekt het bedrijf nu uit.

Schaliegas in Europa

Nederland is niet het enige Europese land waar schaliegaswinning op problemen stuit. In Frankrijk en Bulgarije is besloten tot een moratorium op proefboringen. Ook in Duitsland, Tsjechië en Roemenië bestaan twijfels. In Groot-Brittannië lijkt de regering het groene licht te gaan geven nadat kraakactiviteiten vorig jaar werden opgeschort. Alleen in Polen, dat de grootste voorraad schaliegas van Europa heeft, wordt op volle kracht toegewerkt naar winning van schaliegas.

Een besluit in Nederland zal nog even op zich laten wachten. Op 22 mei moet de EL&I-commissie beslissen of het toegezegde onderzoek naar de veiligheid van schaliegas controversieel wordt verklaard voor de demissionaire regering. Als dat gebeurt, zal de volledige besluitvorming over schaliegas op het bordje van de volgende regering terecht komen. En die is er nog lang niet.

Volg ons op Twitter: @energiepodium