Zoeken

'Biobrandstof is een duurzame stap voorwaarts'

VVD-woordvoerder René Leegte ziet kansen voor biobrandstof. Hierdoor worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hij vindt het een duurzame stap voorwaarts.

De olie raakt op! Het is een kreet die je tegenwoordig vaak hoort. Tegelijkertijd klinkt ook een heel ander geluid: er zit nog voor jaren jaren olie onder de grond. Welk kamp gelijk heeft, doet er niet toe. Op kortere termijn is het volstrekt irrelevant hoeveel olie er onder de grond zit. Waar het wel om gaat? Om tempo! Wat telt, is de vaart waarmee wij olie kunnen winnen. En die snelheid zit aan de grenzen van het mogelijke. Dus moeten we zoeken naar alternatieven en snel ook.

Een van de alternatieven bestaat uit biobrandstoffen. Eerst de hemel in geprezen en nu, door dezelfde partijen, vergruist. Maar emoties uit onwetendheid en angst, leiden tot stilstand en helpen helpen niet. Biobrandstof is een van duurzame stappen voorwaarts. Wij moeten naar een nieuwe economie, waarin wij minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Europa heeft weinig grondstoffen en afgezien van Noorwegen en het VK, nauwelijks olie.

Kans

Wie de benzinemarkt goed volgt, heeft gezien dat in het eerste kwartaal van dit jaar de prijs van bio-ethanol lager was dan die van benzine. Een bewijs dat benzine steeds duurder, en bio-ethanol steeds goedkoper wordt. In Nederlands staat een fabriek van Nesté Oil, die 1 miljard liter bio-diesel maakt. Deze biodiesel is zo schoon dat auto's die er op rijden nauwelijks nog de lucht verontreinigen. BioMCN in Delfzijl maakt bioethanol, en in Bergen op Zoom zet Cargill biomassa, afkomstig uit moeilijk winbaar zetmeel, om naar duurzame ethanol. In Finland maken ze bio-diesel uit dennenbomen, waardoor de papierindustrie een nieuwe levensfase ingaat als energieleverancier. Er ligt een grote kans voor de haven van Rotterdam.

De urgentie volgt uit de economische groei in Azië. Toch is dit slechts één van de redenen waarom de prijs van benzine aan de pomp stijgt en vooral sterk schommelt. De financiële crisis is een andere reden. De financierbaarheid van overheidstekorten is van grote invloed op prijzen in commodity markten. Als de markt staatsobligaties niet meer vertrouwt als veilige of rendabele bestemming, wordt een andere parkeerbestemming gezocht. Olie is een belangrijke vluchthaven. In reactie op de prijsstijging zetten overheden hun strategische oliereserves is om de prijs te dempen. Omdat het hele systeem van financierbaarheid, vraag en aanbod continu tegen de grenzen van het systeem aanzit, zijn grote schommelingen in de olie prijs het gevolg.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Enorme klap

Zelfs kleine aanbodverstoringen in de periferie van de olieproductie hebben een groot effect op prijzen. Het is maar goed dat we niet exact weten wat de feitelijke oliereserve van Saoedi-Arabië is, want als dat tegenvalt, krijgt de fragiele wereldeconomie een enorme klap. We zien echter dat Saoedi-Arabië druk bezig is om kerncentrales te bouwen, om in haar eigen energiebehoefte te voldoen. Daarmee schermt zij haar binnenlandse vraag af van de sterk schommelende wereldprijs. Als Saoedi-Arabië onafhankelijk wil worden van olie, moeten wij het ergste vrezen.

We kunnen kiezen, om als een struisvogel te zeggen dat het allemaal meevalt en de prijsdaling van olie door de wegvallende vraag Zuid-Europa interpreteren als herstel van het systeem. Dat is wat Shell doet in haar bericht dat de olieprijs de komende maanden niet zal stijgen. Het is net zo waar als kortzichtig en strooit zand in de ogen.

Uitdaging

De urgente uitdaging is om er voor te zorgen dat wij een onafhankelijke positie krijgen, waarin wij - als in een winkel - vrijelijk kunnen kiezen uit verschillende energiebronnen. En als wij alternatieven willen hebben, dan zullen we ze ook moeten ontwikkelen. Door nuchter redeneren en met koel hoofd naar de feiten kijken. Biobrandstoffen spelen daarbij een belangrijke rol. Dat is duurzaamheid en nieuwe economie volgens de VVD.

René Leegte is woordvoerder energie voor de VVD