Zoeken

Biogasboom in Duitsland voorlopig voorbij

Vakvereniging wil must-run-capaciteit van kolen wegnemen

Ook zonder hervorming van het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) laat de groei van biogascapaciteit de biogasbranche in Duitsland een schrikbarend steile lijn naar beneden zien. Werd er in 2011 nog 804 Megawatt aan capaciteit bijgebouwd, in 2012 was het nog maar 250 en in 2013 slechts 144 Megawatt. "Een maximale jaarlijkse capaciteitstoename van in totaal 100 Megawatt bruto zoals in de nieuwste hervormingsplannen staat, zou het einde van de branche betekenen", waarschuwt Horst Seide, president van de vakvereniging Biogas.

De verslechterde randvoorwaarden in het EEG 2012, de financiële vergoedingen werden verlaagd, hebben er toe geleid dat er in de afgelopen twee jaar veel minder biogasinstallaties werden bijgebouwd. Biogas is samen met wind en zon een belangrijke pijler onder de Duitse hernieuwbare energie. Naast het vastleggen van een uitbreidingsgrens voor biogasinstallaties wil de regering zich vooral concentreren op de verwerking van organische afval- en reststoffen, zoals dierlijke bijproducten die niet voor voeding bestemd zijn. De extra vergoeding voor nagroeiende grondstoffen, zoals mais, zal compleet vervallen.

"Mais is de efficiëntste en voordeligste energieplant", geeft Seide aan. "Toch wordt hij maatschappelijk niet meer geaccepteerd omdat energiemais is aangeplant in regio's waar al veel voedingsmaïs was. Het is verkeerd om vanwege het slechte imago van maïs de grondstoffen, die telkens weer opnieuw groeien, helemaal niet meer te subsidiëren en de biogasproducenten enkel een basisvergoeding van 12 cent per kilowattuur voor hun geleverde stroom te betalen. Juist nu met suikerbieten en plantensoorten als Silphium, Szarvasigras en Sorghumhirsen alternatieven beschikbaar zijn. Die zijn in de afgelopen tien jaar gesubsidieerd en verder ontwikkeld. Economisch gezien is het onzinnig daarmee op te houden, ook omdat ze het ontstaan van monoculturen tegengaan." Seide adviseert de energieplanten, behalve mais vanwege de maatschappelijke onvrede, verder te vergoeden. "Anders worden ze niet meer geplant. We denken dan aan een vergoeding tot 500 kW van 19 cent per Kilowattuur, wanneer 60 procent biologisch afval en reststoffen wordt ingezet."

““De efficiëntie van biogasinstallaties is hoger dan die van wind en zon””

Biomassa levert volgens Seide niet alleen stroom, "ze zorgt ook voor leveringszekerheid, regelbare energie, het vermogen installaties zonder externe energie op te starten, het vermijden van methaan van gier en betere beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten." Angst voor stank en andere overlast wijst Seide grotendeels van de hand. "Verantwoordelijkheidsbewuste exploitanten is er veel aan gelegen dat de manier waarop ze energie produceren niet negatief opvalt. Zij nemen maatregelen wanneer bijvoorbeeld tijdens de oogst iets meer onrust ontstaat."

Uit de jongste cijfers van het BDEW (de Duitse vereniging van de energie- en waterindustrie) blijkt dat biomassa 8,1 procent van de totale geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit uitmaakte, terwijl het aandeel in de hernieuwbare stroomproductie met 26,3 procent meer dan het drievoudige bedroeg. "De efficiëntie van biogasinstallaties is hoger dan die van wind en zon", reageert Seide. De maximale 100 Megawatt waarmee de biogascapaciteit per jaar mag groeien, vindt hij bij lange na niet voldoende om parallel met de uitbreiding van wind- en zonne-energie een systeemrelevant biogasaandeel te genereren. "De grens zou naar 250 megawatt per jaar verhoogd moeten worden. We moeten het uiteindelijk toch voor elkaar krijgen dat biogas zoveel mogelijk de must-run-capaciteit van kolen wegneemt."