Zoeken

Blijf gasnetten aanleggen in wijken

Column Hans Overdiep, GasTerra: "Rol gas onverminderd groot"

Toen duidelijk werd wat de vondst van aardgas in Slochteren kon betekenen voor de verwarming van onze woningen, is in rap tempo een uitgebreide gasinfrastructuur aangelegd. Nog altijd is deze bijzonder veilig en betrouwbaar. Vóór de komst van het gasnet werden woningen verwarmd met kolen, olie en stadsgas (van kolen). Nederland had er dus beslist minder schoon uitgezien en er economisch slechter voorgestaan als we destijds dat aardgas niet hadden ingezet.

Sommigen stellen voor om bij toekomstige nieuwbouw en grootschalige renovatie af te stappen van aardgas als (directe) bron voor verwarming van woningen en gebouwen. Het aanleggen van een gasinfrastructuur is volgens hen overbodig. De vraag is of dit verstandig is. Ik vind van niet, juist omdat aardgas in de gebouwde omgeving een waardevolle bijdrage levert in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Nieuwe ketels stoken schoon
Met de komst van de HR-ketel begin jaren '80, is een begin gemaakt met het zo efficiënt mogelijk inzetten van aardgas voor verwarming. De HR-ketel was een eigen ontwikkeling vanuit de gasbranche. Met name de Nederlandse fabrikanten hebben de HR-ketel doorontwikkeld tot een toestel met ongekende prestaties.

Een moderne HR-combiketel kan snel warmte leveren en is goedkoop (minder dan 1.500 euro voor een goed merk). Daardoor is hij een prima aanvulling op groene energievormen als een zonneboiler of een warmtepomp, die in de praktijk niet altijd voldoende vermogen hebben.

Een andere reden waarom gas in de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt, heeft te maken met de pieken en dalen in de opwekking van duurzame elektriciteit. Met zonne- en windenergie kunnen vraag en aanbod lang niet altijd goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Dan kan aardgas bijspringen om het elektriciteitsnet te balanceren.

De elektrische auto
De meest recente compacte brandstofcellen (op aardgas) die in woningen zijn geplaatst, tonen aan dat elektriciteit kan worden opgewekt met een rendement van 60%. Dat is aanmerkelijk hoger dan grote fossiele centrales. Als in de toekomst de elektrische auto doorbreekt, zal de behoefte aan elektriciteit forst toenemen. De brandstofcel (op aardgas) kan dan perfect meehelpen om deze vraag te leveren.

Deze sterke punten van moderne aardgastoepassingen zorgen ervoor dat in Nederland aardgas nog lang een belangrijke rol zal spelen in de gebouwde omgeving. Ook in nieuwbouw en bij grootschalige renovatie is aardgas nog steeds een goed alternatief. Een combinatie van een goed isolatiepakket, een HR-combiketel met een kleine elektriciteitsopwekker en een beperkt oppervlak zonnepanelen is de goedkoopste manier om een energieneutrale woning te maken. Stoppen met de aanleg van nieuwe gasnetten is dan ook geen goed idee.

Hans Overdiep is Manager Energietransitie bij GasTerra

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium