Zoeken

Bosbescherming helpt bedrijvigheid duurzaamheid en klimaatbeleid

Jos Cozijnsen: "Het zou goed zijn als de EU REDD-credits op de CO2-markt toelaat"

Ontbossing draagt tot 15 procent bij aan de mondiale broeikasgasemissies. Daarom zou Nederland meer aan bosbescherming moeten doen, schreef ik eerder al. Bestaande projecten van bedrijven uit ons land maken al indruk in het buitenland. Internationale CO2-handel via het REDD+-mechanisme (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) kan hier enorm veel voor betekenen. Ik voorspel toenemende aandacht hiervoor, mede omdat bosbescherming meerdere doelen dient.

REDD

Onder het klimaatverdrag wordt het REDD+-mechanisme ontwikkeld. Dit moet de CO2-markt, regelgeving, monitoring, verificatie en financiering door overheden bevorderen. Bosbescherming kan met publiek geld. Zo heeft Noorwegen geld beloofd aan Indonesië en Brazilië als deze landen ontbossing tegengaan. Het kan ook privaat: het idee is dan dat bedrijven die ontbossing terugdringen CO2-rechten krijgen, waarmee ze in hun thuisland voor een gedeelte aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

In de toekomst zou het goed zijn als de EU deze REDD-credits op de CO2-markt toelaat. Dit zorgt voor de noodzakelijke investeringen. Men verwacht dat jaarlijks rond 30 miljard euro nodig is om ontbossing tot stilstand te brengen. Daarvan is nu maar een paar procent beschikbaar. Maar de integratie van deze credits voor bosbescherming in het bestaande Europese emissiehandelssysteem is niet eenvoudig. De laatste is te veel in beweging om daar nu REDD aan te koppelen.

Toch ben ik positief over de haalbaarheid van dit idee, omdat er grofweg vier redenen zijn waarom bedrijven in REDD zullen investeren en er dus vraag naar REDD is:


“Unilever: ”We are convinced an end to deforestation is within our grasp””
“Desso: “Tropical deforestation must stop and we can play our part. We want to demonstrate that with a relatively small contribution we can address climate change and at the same time help protect some of the world’s most diverse and threatened nature.””

Ik hoop dat Nederland bij de bespreking van het EU 2030 pakket en de onderhandelingen rond een nieuw klimaatakkoord zal pleiten voor een belangrijker rol voor REDD. Bedrijven staan klaar om te investeren.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.