Zoeken

CDA Kamerlid Van der Werf CO2 prijs moet omhoog

"Steeds meer steun voor verbeteren Europese emissiehandelssysteem"

Het belangrijkste Europese instrument om klimaatverandering tegen te gaan, het CO2-emissiehandelssysteem ETS, staat onder druk. De prijs voor CO2-uitstoot is historisch laag en schommelt rond de 8 euro per ton. Volgens vele experts is dat te weinig om echte veranderingen te bereiken. Marieke van der Werf, Kamerlid voor het CDA, ziet het internationale draagvlak om de werking van het ETS te verbeteren al enkele maanden toenemen. "De CO2-prijs moet omhoog. Ik denk op termijn aan een prijs van circa 20 tot 25 euro per ton. Wel moeten we waken dat de prijs niet té snel toeneemt. Schokken in het prijsniveau zouden slecht zijn voor de industrie."

De problemen met het huidige ETS-systeem zijn groot, erkent Van der Werf: "Er is een gebrek aan transparantie en er is fraude geweest. Maar wat zijn de alternatieven? Het ETS is een systeem gebaseerd op marktwerking en heeft brede Europese steun. Dit is wat we hebben, en hier moeten we ons op richten."

Emissierechten van de markt halen

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen van Van der Werf en VVD-Kamerlid René Leegte, die pleit om de mogelijkheid te creëren om emissierechten van de markt te halen, een zogenoemd ‘set-asidebeleid'. De voltallige Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV, roept het Kabinet op om hier in Europees verband werk van te maken. Van der Werf: "De belangrijkste vraag is: haal je de rechten tijdelijk of permanent van de markt? Voor mij staat centraal dat het systeem weer moet functioneren."

Subsidies

Een hogere CO2-prijs zou een nieuwe situatie voor de subsidies voor duurzame energie in Nederland creëren. Van der Werf: "De huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) compenseert het verschil tussen de kosten voor duurzame energie en de marktprijs, die lager is. Bij een hogere CO2-prijs ontstaat een nieuw speelveld. Het verschil tussen de productieprijs en de marktprijs wordt dan kleiner. Het aandeel duurzame energie stijgt dan vanzelf. Dan kunnen we besluiten om meer geld aan innovatieve energieprojecten te besteden. Ook hebben we de optie om de subsidiegelden te verlagen."

Meer samenwerken in Europa

In Europees verband pleit het CDA-Kamerlid voor meer coördinatie tussen landen. "Ik vind dat de verschillende Europese lidstaten wel erg veel systemen hebben waarmee ze de markt beïnvloeden. ETS is daar een gunstige uitzondering op. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Ik vind het bijvoorbeeld raar dat we vorig jaar vanuit Duitsland zonder overleg of vooraankondiging de mededeling kregen dat ze stoppen met kernenergie. Die beslissing beïnvloedt alle landen om Duitsland heen, ook op het gebied van CO2-uitstoot."

Tegelijkertijd moeten landen volgens Van der Werf wel zelf kunnen beslissen over hun eigen energiebeleid. Ze neemt hiermee afstand van het pleidooi van Eurocommissaris Oettinger, die onlangs pleitte voor volledige Europese controle over de energiemix. "Alle Europese landen hebben hun eigen bedrijven en industrieën. Het is goed dat ze hun beleid daar zelf op kunnen afstemmen. Het is nog te vroeg om vanuit Europa zo sterk in te grijpen in de markten."

Volg ons op Twitter: @energiepodium