Zoeken

Chinese overheid moet dwingender zijn

Consultant Shuya Wang: "Mensen moeten leren om verder vooruit te kijken"

Sinds twee jaar investeert China meer in duurzame energie dan heel Europa gezamenlijk. De Aziatische grootmacht houdt zich volop bezig met milieubescherming en alternatieven voor de langzaam oprakende conventionele energiebronnen. Voor Shuya Wang, een consultant voor duurzame energieprojecten, is het niet voldoende. De Chinese denkt dat de overheid en de bevolking grotere stappen moeten maken.

Premier Li Keqiang hield eerder dit jaar een speech waarin hij aangaf dat de focus van de overheid komend jaar op duurzame energie ligt. Er worden honderden miljarden euro's uitgetrokken voor projecten die de voortrekkersrol van het land op het gebied van groene energie verder moeten versterken. Maar volgens de 38-jarige Wang - onder andere verbonden aan het eerste ‘Forum on Regulation of Rivers' en eerder betrokken bij de milieupreventie van een olieproject op het Chinese eiland Hainan - moet er veel meer gebeuren dan alleen grote hoeveelheden geld in nieuwe projecten pompen.

"Het klinkt allemaal mooi en vooruitstrevend, maar het is vooral belangrijk wat er met de huidige energiemarkt gebeurt. Conventionele energie is erg kostenefficiënt in vergelijking met nieuwe energie, en ook betrouwbaarder vanwege de uitstekende infrastructuur voor productie en gebruik. Vanwege de blijvende drang naar economische groei zal dat echt niet snel veranderen."

Volgens haar moet de overheid via beleid en wetgeving een veel dwingender rol spelen. "Om een voorbeeld te noemen: hergebruik van reststoffen moet veel meer gestimuleerd worden. In ieder geval zou het lozen van giftig afval, voordat het goed is behandeld, zwaar beboet moeten worden. Zo kun je in ieder geval iets doen om dit onverantwoordelijke gedrag te voorkomen. In plaats van het milieu te vervuilen, kunnen materialen worden gerecycled met de juiste behandeling en technieken. Zo kan eiwit en fosfor worden gewonnen uit slib en gebruikt om landbouwgrond te bemesten. In Zweden, waar ik me heb beziggehouden met zo'n project, wordt dat wel gedaan. Daar wordt er biogas van gemaakt voor transportvoertuigen."

““Duurzaamheid is een onmisbare waarde””

Dat dit in China niet gebeurt, heeft er deels mee te maken dat er hoge kosten zijn verbonden aan het vervangen van bestaande infrastructuur om nieuwe energie te gebruiken. "Wie zou die moeten dragen? De overheid of het bedrijfsleven? Ik denk sowieso dat er een aansporing moet zijn voor ondernemers om duurzaam te denken."

Toch blijft het lastig, beseft Wang, want er wordt in China meestal alleen naar de korte termijn gekeken. "Meestal denken mensen hier niet meer dan 5 jaar verder. Terwijl je juist een horizon moet hebben van 50 jaar of 100 jaar. Dat vergt een financiële opoffering nu, maar die kosten zijn veel lager dan wanneer de overheid de (medische) kosten moet dragen van de ouderen in pakweg twee decennia, als de vervuiling van water, lucht en bodem zo doorgaat of zelfs verslechtert."

Wang benadrukt dat het Chinese volk duurzaamheid geleerd moet worden. "Het is een onmisbare waarde, en de kennis om ook zo te handelen zou door de overheid moeten worden gepromoot."