Zoeken

CO2-opslag en -hergebruik: nieuwe kansen!

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen over het haast onopgemerkte groeiende draagvlak voor CCUS

De aankondiging van kabinet Rutte III dat de industrie 18 Mton CO2 en de afvalsector 2 Mton CO2 moet opslaan, vindt de een onrealistisch en de ander onwenselijk. De vraag is wel wat daarvan in het komende Klimaatakkoord overblijft. Minister Wiebes van EZK zegt dat hij zijn voorstel best "voor een ander, nog briljanter, voorstel" in wil ruilen.

Goedkoper

Zolang honderd procent CO2-vrije stroom en industrie er nog niet is, is, is elke ton CO2 vermeden en opgeslagen er een. Het Intergovernmental Panel on Climate Change toonde aan dat er bij opslag, gedurende lange tijd amper CO2 vrijkomt, mits de opslaglocatie goed geselecteerd is en er goed monitord wordt. CO2-opslag wordt van fossiel ‘end-of-pipe' concept langzaam onderdeel van een geïntegreerd ‘CO2 smart grid', met opslag, hergebruik, biobased industrie en energie. Door uitstel van de afgelopen jaren is afvang en opslag van CO2 (CCS) goedkoper geworden en door de CO2-prijsverwachting en prikkel van de CO2-markt betaalbaarder. Hierdoor is de kans op meer draagvlak voor CCS, of beter CCUS, afvang, opslag en nuttig gebruik van CO2, groter geworden.

Nieuw perspectief

Door de aankondiging is CCS in elk geval in een ander perspectief komen te staan. Haast ongemerkt is er een aantal nieuwe CCS-projecten in de maak: in Noorwegen, in het VK (Teesside), en in Nederland in Eemshaven en in de haven van Rotterdam. Het gaat om internationale projecten in het kader van de European Projects of Common Interest (PCI). De EU stimuleert het en er is subsidie beschikbaar. Shell CEO Ben van Beurden kondigde in de Economielezing bij het Elseviers Weekblad deze week aan dat Shell op diverse manieren in CO2-afvang, opslag en hergebruik investeert. En zelfs in de VS is een nieuwe belastingvoordeel van kracht geworden voor CCS van 35 dollar per ton CO2-afvang en 50 dollar per ton/opslag.

“Een nationale CO2-prijs voor de energiesector is contraproductief, een minimum Europese veilingprijs zou wel werken”

Nieuwe marktprikkels

Er is bovendien nog een aantal kansen om CCUS haalbaarder en betaalbaarder te maken, via subsidie, onder andere via opbrengst van de verkoop van emissierechten en door prikkels in de CO2-markt:

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.[1] Vonnis van het Europees Gerechtshof, ECJ, Case C‑460/15, 19.12017 Schaefer Kalk GmbH & Co. KG v Duitsland http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0460c-ECR_62015CJ0460_EN_01-E0001

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales