Zoeken

Column Alleen met de juiste kennis maken we de juiste keuzes

Hans Overdiep: "Degenen die het energievraagstuk in al zijn complexiteit doorgronden, kunnen de samenleving op sleeptouw nemen om nu en straks de juiste energiekeuzes te maken."

De 21e eeuw zal de geschiedenis ingaan als de periode waarin de energievoorziening een forse verschuiving doormaakte van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Fossiele brandstoffen hebben ons leven sterk beïnvloed. Onze wijze van wonen, verplaatsen, communiceren, gezondheidszorg is de afgelopen eeuw sterk veranderd. We zijn van dorps- en stadsbewoner wereldburger geworden met een (gemiddeld) hoge levensstandaard. En we willen onder geen voorwaarde terug naar de situatie van begin vorige eeuw. De huidige welstand zien we als referentie voor het eind van deze eeuw. De transitie naar een gewijzigde energievoorziening steunen we, maar niet tegen elke prijs. Met andere woorden: de toekomstige, fors duurzamere energievoorziening moet niet alleen milieuvriendelijk maar ook betrouwbaar, veilig en betaalbaar zijn.

Dat onze energievoorziening aan het eind van deze eeuw aanzienlijk meer zal leunen op duurzame energiebronnen is iedereen wel duidelijk. Immers, fossiele brandstoffen zullen eens opraken. Inmiddels is de energietransitie voorzichtig in gang gezet; de snelheid richting het einddoel wordt onder meer bepaald door de beschikbaarheid van kennis, techniek en grondstoffen, door economische factoren en, niet te vergeten, door draagvlak. We zitten nu nog in een fase van verkenning; meerdere routes worden uitgestippeld en afgetast en het is intussen wel duidelijk dat we alle zeilen moeten bijzetten en iedereen een steentje moet bijdragen. Daar is niks mis mee; aan de horizon gloort een verbeterd energielandschap, waarin de nadelen van de huidige energievoorziening zijn ondervangen en de voordelen, energiezekerheid en een hoge levensstandaard, zijn vastgehouden.

De transitie naar een duurzamere energievoorziening vraagt op veel fronten om een andere aanpak dan de huidige. Daar liggen kansen voor het onderwijs en de werkgelegenheid. Of het nu gaat om het bouwen van woningen en gebouwen, verkeer en vervoer, verwerking van afval of elektriciteitsopwekking, er zullen in ieder geval veel nieuwe interessante banen bijkomen. Om die banen te vullen hebben we meer en andere vakmensen en kenniswerkers nodig. Dat is ook de reden waarom momenteel in het onderwijs sterk wordt ingezet op het verhogen van kennis op het gebied van energie: energiekunde wordt straks vast een gewild vak.

Energietransitie is overigens niet alleen een zaak voor jongeren. Om ook de oudere generaties te betrekken bij de energietransitie, zullen we de komende tijd op alle mogelijke manieren moeten inzetten op het verkrijgen van een breed maatschappelijk draagvlak voor toekomstige energieopties. Daar gaat iets aan vooraf: kennisverbreding en -verdieping. Alleen degenen die het energievraagstuk in al zijn complexiteit doorgronden, kunnen de samenleving op sleeptouw nemen om nu en straks de juiste energiekeuzes te maken.

Hans Overdiep is Manager Energietransitie bij GasTerra

Volg ons op Twitter @energiepodium