Zoeken

CEO GasTerra: "Duurzame energie zal tot nieuwe banen leiden, maar verwachtingen zijn te hoog"

"Duurzame energie zorgt voor veel groene banen." Het is een kreet die je vaak hoort van voorstanders van duurzame energie. Ze hebben een punt. In ieder geval op de korte termijn. De werkloosheid loopt op. Het CPB kan nog niet aangeven wanneer het tij gaat keren en het aantal banen weer gaat groeien. Dus nu mensen aan zinvol werk helpen is een goed idee.

Maar we mogen geen overdreven verwachtingen hebben van het aantal banen dat we in deze sector kunnen (helpen) creëren. Bij duurzame energie hebben we het over een langetermijnperspectief. We willen een transitie maken, waarbij we steeds minder afhankelijk worden van fossiele energie. Maar dit gaat meer tijd vergen dan veel voorstanders van duurzame energie beseffen. We hebben het over een lange weg die decennia in beslag zal nemen.

Hoewel werkloosheid op korte termijn een probleem is, kampt de arbeidsmarkt met structurele krapte. En die markt zal alleen maar krapper worden door de vergrijzing. De komende jaren zal de energiesector zich enorm moeten inspannen om voldoende personeel te vinden.

Dat pleit ervoor om met een bredere blik naar het verband tussen energie van de toekomst en werkgelegenheid te kijken. Het gaat erom de transitie van fossiel naar duurzaam effectief en economisch verantwoord handen en voeten te geven. Hoe efficiënter, hoe beter.

Ik ben voor duurzame energie. Maar wel graag op basis van verstandige argumenten. Ook in de toekomst heeft Nederland sectoren nodig waar het geld kan worden verdiend. En wellicht is duurzame energie er daar een van. Dan denk ik overigens meer aan onderzoek en ontwikkeling dan aan mannetjes die windmolens bedienen.

Gertjan Lankhorst is CEO van GasTerra

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst is voorzitter van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers