Zoeken

Cuadrilla

Proefboring in Boxtel zal eerste, locale indicatie geven

#schaliegas
Het Engelse bedrijf Cuadrilla wil aan het einde van dit jaar beginnen met proefboringen naar schaliegas in Nederland. Deze moeten plaatsvinden in het Brabantse Boxtel, en later in Haaren. Er staat veel op het spel. De zorgen van omwonenden over veiligheid en het milieu zijn groot. Het zou bovendien zomaar kunnen dat er net zoveel schaliegas in de bodem zit als dat we in voorraad hebben in het Groninger gasveld. Als dat waar blijkt te zijn, breekt een nieuw tijdperk aan voor de Nederlandse energievoorziening.

Speculaties
Maar voor speculaties over miljardeninkomsten is het nog veel te vroeg, vertelt Frank de Boer, directeur van Cuadrilla Resources Nederland. Hij heeft naar eigen zeggen nog geen idee van de grootte van de Nederlandse voorraad. "De voorraad kan even makkelijk veel kleiner zijn dan die in Groningen. De schattingen lopen uiteen van een paar honderd tot 3.000 miljard kubieke meter gas. We moeten de resultaten van de proefboring afwachten We onderzoeken nu wat we over vijf jaar mogelijk kunnen gaan winnen."

Cuadrilla heeft nu toestemming voor een proefboring in Boxtel. De Boer: "Daarmee willen we voor het einde van het jaar beginnen. Een half jaar later zullen de eerste gegevens binnenkomen. Die resultaten geven alleen zekerheid voor enkele vierkante kilometers rond onze installatie. Het zal nog jaren duren voordat we een sluitend beeld hebben van de gasvoorraad in de Nederlandse bodem. Bovendien kunnen we op zijn vroegst in 2013/2014 beginnen met de productie, rekening houdend met het vergunningentraject dat dan eerst nog moet worden doorlopen."

De eerste cijfers zullen wel een belangrijke indicatie geven. "Als de resultaten goed zijn, zullen we kijken naar de mogelijkheid om nieuwe vergunningen aan te vragen voor andere gebieden in Nederland", vertelt De Boer. "Wettelijk gezien is het met vergunningen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De pioniersgeest uit de jaren vijftig, toen het Groninger gasveld werd ontdekt, is wat dat betreft weer helemaal terug."

In Engeland hebben recente boringen al wel resultaten opgeleverd. De resultaten daarvan waren erg goed, vertelt De Boer. Maar - mede uit concurrentieoverwegingen - wil hij daar verder niets over kwijt.

Veiligheid
Cruciaal voor Cuadrilla is het lokale draagvlak. Daarmee zat het volgens De Boer goed, tot de film Gasland, een keiharde aanklacht tegen de zeer vervuilende Amerikaanse schalie-industrie, vorig jaar uitkwam. "Daarna kwamen de vragen. Na het zien van die film heel begrijpelijk.", aldus De Boer. Maar volgens hem zal het in Nederland absoluut niet zo gaan als in de Verenigde Staten. "Daar is inderdaad op enkele plaatsen slecht werk geleverd."

Cruciaal is dat de fracking-vloeistoffen die worden gebruikt in het boorproces niet in het grondwater komen. De Boer: "Daarom gebruiken wij een geavanceerdere boorinstallatie met meerwandige buizen. Daardoor is de kans dat er vloeistoffen lekken geminimaliseerd. Wij passen de techniek beter toe dan in de Verenigde Staten. Maar ook daar is geen vervuiling van grondwater geconstateerd. Bovendien wordt er streng toezicht op ons gehouden vanuit het Rijk, door Staatstoezicht op de Mijnen."

Aardbevingen zijn ook een zorg, aldus De Boer. "Bij omwonenden leeft de zorg dat fracking-vloeistoffen door aardbevingen via scheurtjes in het grondwater kunnen komen. Maar dat is echt uitgesloten. Het gas zit minimaal drie kilometer dieper in de grond dan het water. Die buffer kan niet worden doorbroken."

Tot slot stelde een recent onderzoek van het wetenschappelijke blad Climatic Change dat schaliegas slechter is voor het broeikaseffect dan steenkool. Ook dat is niet waar, stelt De Boer: "Aardgas is een sterk broeikasgas, 56 keer zo sterk als CO2. Als het in de lucht komt, is dat inderdaad een probleem. Maar wij werken met een gesloten installatie. Er komt dus geen gas vrij, terwijl dat juist het schadelijke effect is waar Climatic Change tegen ageert."

Volg ons op Twitter: @energiepodium