Zoeken

Dijkgraaf Warmtevisie Kamp erg mager qua acties en middelen

Kamerlid SGP: "Verplaats fondsen van windmolens naar warmte"

Minister Kamp publiceerde vanochtend zijn warmtevisie. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Drie Kamerleden, Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), André Bosman (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP) geven hun reactie. Hieronder het interview met Elbert Dijkgraaf.

Wat is uw reactie op de warmtevisie?
"Het verhaal is goed qua richting, maar als ik kijk naar wat de minister er financieel tegenover zet, dan vind ik het erg mager. Qua uitwerking, acties en tijdpad is het heel beperkt. Er liggen prachtige mogelijkheden bij warmte en de SGP heeft haast om die te benutten. Als je kijkt naar de problemen die we hebben met de gaswinning in Groningen en de CO2-uitstoot in Nederland, is dat moeilijk te begrijpen. De geopolitieke verhoudingen komen ook onvoldoende aan het licht. Kamp heeft al gezegd dat we meer gas uit Rusland moeten importeren, bij Putin vandaan. Dat moeten we in ieder geval niet doen. Daarom moeten we vol door met warmte."

Wat zou wat u betreft de ambitie moeten zijn?
"Het liefst zouden we extra geld uittrekken. Maar laten we ook realistisch zijn, geld is schaars. Als we het binnen het energiedossier bekijken, zou ik een deel van het geld dat nu naar windmolens gaat, willen benutten om deze energie een boost te geven. Als je kijkt naar wat een petajoule uit de ondergrond voor milieueffecten heeft, dan zou daar de prioriteit moeten liggen. Ik schrik van hoeveel windenergie kost per vermeden ton CO2. De balans is een beetje zoek.

Ik maak me zorgen om de exploitatiefase van geothermie. Daar gaat nogal eens wat mis, waardoor projecten vastlopen. Ik zou daar een soort reserveregeling voor willen hebben. Een ander punt is innovatie. Volgens mij moeten we veel meer innoveren om beter gebruik te maken van warmte. Dan kun je met beperkte middelen grote stappen maken."

Minister Kamp schrijft dat er voor huishoudens een keuze moet worden gemaakt tussen een warmtenet, een fijnmazig gasnet, een stroomnet, of een combinatie daarvan. Hoe moet die afweging volgens u gemaakt worden?
"Dat ligt erg aan de lokale omgeving. Wat voor bronnen zijn er beschikbaar? Heb je een warmte koude opslag? Is geothermie mogelijk? Hoe ver ligt de dichtstbijzijnde warmtebron? In een vorige functie heb ik een keer een project gedaan in Zwolle, waarbij we warmte koude opslag konden combineren met het verwijderen van vervuild grondwater. Daarmee sloegen we twee vliegen in één klap. Je moet specifiek regionaal aan de slag."
““Wat mist in Nederland is afstemming om te zorgen dat het potentieel van de ondergrond maximaal benut wordt””

Kamp heeft een nieuw beeld van hoe de markt voor warmte moet werken, met open netten, een onafhankelijke netbeheerder en meerdere leveranciers. Wat vindt u daarvan?
"In theorie klinkt het heel goed, concurrentie zorgt voor de laagste prijs. De ellende is dat het vaak in de praktijk anders uitwerkt omdat je of te weinig vragers hebt, of te weinig aanbieders. We moeten kijken hoe dat uitwerkt."

Zit de consument te wachten op een warmtenet?
"Ik heb er zelf ervaring mee in Rotterdam, dat beviel heel goed. Aan je cv-ketel moet je zelf onderhoud verrichten; hij gaat stuk, je moet hem af en toe bijvullen. Bij warmte hoeft dat allemaal niet, het is heel comfortabel. Maar het is niet de oplossing voor heel Nederland. In bepaalde regio's kan het peperduur worden."

Kamp kondigt een vernieuwde warmtewet aan. Wat zijn voor u daarbij de prioriteiten?
"Het organiseren van de markt moet een grote plek krijgen. Wie heeft het eigendom van de warmtebronnen? Wat mist in Nederland is afstemming om te zorgen dat het potentieel van de ondergrond maximaal benut wordt. Dat is niet zo makkelijk te regelen."