Zoeken

Dow Jones kampioen duurzaamheid zijn we niet voor niets

Interview: Marcel Galjee, directeur energie bij AkzoNobel Industrial Chemicals

Hoe spelen bedrijven die veel energie gebruiken in op de energietransitie? Hoe gaan ze om met pieken en dalen in hun verbruik en hoe krikken ze hun energie-efficiëntie op? Energiepodium sprak met een aantal van deze grootverbruikers. Aan het woord in dit artikel is Marcel Galjee, directeur energie bij AkzoNobel Industrial Chemicals.

Hoeveel energie verbruikt Akzo Nobel in Nederland?
"Concern-breed geven we jaarlijks circa 700 miljoen euro uit aan energie. Vooral aan elektriciteit en aardgas voor de opwek van elektriciteit en stoom voor onze bedrijfsprocessen. Met name in Nederland, want hier zit het grootste deel van onze chemieactiviteiten. Dat is het meest energie-intensieve bedrijfsonderdeel. Onze grootste Nederlandse chemische fabrieken staan in de Botlek en bij Delfzijl en Hengelo."

Waarvoor gebruikt het bedrijf die energie?
"AkzoNobel Industrial Chemicals is wereldspeler in zout, chloor en industriële chemicaliën. Voor het indampen van pekel, met zout verzadigd water dat we uit de grond halen, is veel stoom nodig. En het chloorproces vergt veel elektriciteit. De chemicaliën die we produceren, worden gebruikt voor alledaagse producten en processen. Van het desinfecteren van water tot de vervaardiging van plastics, cosmetica en kleding. Ook geneesmiddelen worden er van gemaakt."

Hoe belangrijk is de prijs van energie voor de winstgevendheid van het concern?
"Heel belangrijk. Van de variabele kosten van chemische producten bestaat 70 tot 80% uit energiekosten. We zijn een grootverbruiker van gas. Dat maakt ons gevoelig voor een schommelende gasprijs. En het bedrijf valt onder het Europese emissiehandelssysteem, dus veranderingen in dat ETS raken ons ook. Historisch maken we veel van onze stoom en elektriciteit zelf met eigen warmtekrachtcentrales. Een deel van die energie leveren we door aan naburige bedrijven. Als bedrijf hebben we maximaal 700 megawatt aan opgesteld vermogen ook een rol in de ballanshandhaving van het openbare elektriciteitsnet van Tennet."
““Ons nieuwe hoofdkantoor aan de Zuidas in A’dam draait straks voor 100% op groene energie””
Hoe gaat het bedrijf om pieken en dalen in het stroomverbruik?
"Akzo heeft traditioneel een baseload profiel. Onze fabrieken zijn ontworpen als een volledig vlakke operatie, ook qua energieverbruik. Natuurlijk heb je stops en zijn er af en toe incidenten waardoor je moet terugschakelen. En qua temperatuur heb je een beperkt zomer- en wintereffect, maar over het hele jaar genomen is het energieverbruik constant."

Wat doet het bedrijf aan energiebesparing?
"Door zwaar in te zetten op energie efficiency. Daarvoor kijken we actief naar onze productieprocessen. En onder meer ook naar het uitwisselen van stoom met andere fabrieken. Maar door de hoge gasprijs staat een aantal van onze WKC's nu stil of op een laag pitje en kopen we in toenemende mate stoom in bij derden. Zoals in Hengelo waar we via een pijpleiding stoom afnemen van de afvalenergiecentale van Twence, en op Chemiepark Delfzijl van de EEW. Elektriciteit kopen we op de markten en voor een deel ook flexibel in."

Hoe verduurzaamt het bedrijf het energieverbruik?
"Verduurzaming van ons energieverbruik is belangrijk voor het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn voor het vierde jaar op rij nummer één op de Dow Jones Sustainability Index en dat is niet voor niets. Ons doel voor 2020 is vermindering van onze CO2-voetafdruk met 25 tot 30% per ton product vergeleken met 2009. In Delfzijl en Rotterdam zijn we bezig met projecten voor het opwekken van stoom met biomassa in plaats van met aardgas. Zo nemen we in Delfzijl per december 2016 duurzame stoom af van biomassa-centrale Bio Golden Raand van Eneco. Dat doen we ook om met onze energiemix minder afhankelijk te zijn van aardgas waarvan de prijs onvoorspelbaar is. In Hengelo nemen we sinds kort stoom af van Empyro, een fabriek die olie uit biomassa produceert. En met Eneco sloten we deze zomer ook een meerjarig contract voor de levering van groene stroom. Nu al is 34% van onze stroom groen en in 2020 moet dat 45% zijn. Ons nieuwe hoofdkantoor aan de Zuidas in Amsterdam draait als het begin volgend jaar opengaat zelfs voor 100% op groene energie."