Zoeken

Duitse bouworganisaties willen meer vaart achter Energiewende

Branchevereniging: "Doelen voor isolatie worden zo niet gehaald."

De Duitsers gaan de stijgende energiekosten, mede veroorzaakt door de toeslag voor hernieuwbare energie, pragmatisch te lijf. Uit een enquête van keuringsdienst Dekra blijkt dat bijna de helft op de stookkosten bespaart. 46 Procent zegt de thermostaat naar beneden te draaien en thuis liever een warmere trui aan te trekken. De bondsregering besloot kort voor de jaarwisseling vanaf 2013 extra geld voor energetische renovaties zoals isolatie ter beschikking te stellen, waardoor huisbezitters maximaal 5000 euro subsidie per woning kunnen ontvangen. Voor omvangrijke moderniseringen op hoog efficiëntieniveau kan dat bedrag oplopen tot 18.750 euro. Een stap in de goede richting, zeggen de bouworganisaties, maar onvoldoende om het renovatietempo op koers te brengen.

"Dat het jaarlijkse subsidiebedrag van in totaal 1,5 miljard verhoogd is naar 1,8 miljard euro juichen we toe, maar het is altijd nog te weinig om de doelstellingen op het gebied van renovaties te halen", zegt Dieter Kuhlenkamp, referent Energieefficiëntie bij het Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). "De regering wil tot 2020 het primaire energieverbruik ten opzichte van 2008 met 20 procent en tot 2050 met 50 procent verminderen. Minstens twee procent van de gebouwen die voor 1977 gebouwd zijn, zou dan per jaar gerenoveerd moeten worden. Nu is dat nog slechst 1 procent en daarom is een verdubbeling van het subsidiebedrag naar 3 miljard euro nodig."

De Duitse regering voert een consistent subsidiebeleid als het gaat om energieefficiëntie in gebouwen, meent Kuhlenkamp, maar ze verzuimt de burgers afdoende te wijzen op de Europese richtlijnen. "In 2020 dient alle nieuwbouw bijna energieneutraal te zijn en in 2050 geldt dat voor alle gebouwen. Het is zaak daar nu al op in te spelen."

Ook directeur Karl-Sebastian Schulte van het Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) is van mening dat de regering doelgerichter moet nadenken over maatregelen op de langere termijn. "Gezien de immense betekenis van de bouwsector voor de Energiewende is het belangrijk het subsidiesysteem continu te verbeteren. Zo is over de financiële stimuleringsmaatregelen na 2014 nog niets bekend, terwijl de planningen voor grote renovaties nu al starten."

Als lid van de ‘Alliantie voor energie-efficiëntie in gebouwen' zet het ZDH zich samen met vertegenwoordigers uit industrie, onderzoek, handwerk, planning, handel, energievoorziening en financiering in voor een versnelling van het aantal energetische moderniseringen.

"Huiseigenaren maken goed gebruik van de huidige subsidieprogramma`s", merkt Schulte. "Een aanvulling op het systeem met fiscale afschrijvingsmogelijkheden is echter noodzakelijk. Daarmee bereik je een groep die nu nog niet in beweging is gekomen. Helaas is een dergelijk voorstel van de regering afgelopen jaar door de deelstaten afgewezen."

Het ZDH is in Duitsland verantwoordelijk voor de uitvoering van het EU-project ‘Build Up Skills'. "Onderzocht wordt of de kwaliteit en de kwantiteit van de medewerkers in de bouwbranche voldoende is, om de politieke doelen op het gebied van energiebesparing te kunnen halen. Net als onze collega's in Nederland en in andere Europese landen werken we op dit moment aan een nationaal kwalificatieprogramma dat in de komende jaren moet worden omgezet. Het uitwisselen van ervaringen met onze Europese buurlanden speelt daarbij een belangrijke rol."

Foto Karl-Sebastian Schulte via website ZDH

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium