Zoeken

Duitse industrie wil onder hoge stroomprijzen uitkomen

Die Grünen niet blij met grote aanvraag kortingsregeling

Het aantal Duitse bedrijven en instellingen dat voor het jaar 2014 een korting op de stroomprijs aanvraagt, was nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit informatie van de regering na vragen van Bündnis 90/Die Grünen in de Duitse Bondsdag. De stroomkosten voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zouden daardoor kunnen stijgen.

Op de sluitingsdatum begin juli lag het aantal bedrijven dat om korting vraagt volgens de Groenen op 2367. Een jaar geleden waren het er nog 2055. "Het gaat om voorlopige getallen, dus het aantal kan nog stijgen", aldus energiewoordvoerder Hans-Josef Fell van de Groenen. "Direct nadat de regering de grenzen voor bedrijven die voor een stroomkorting in aanmerking komen in 2012 naar beneden bijgesteld had, werd duidelijk dat het aantal aanvragers sterk zou stijgen. Ook de constante berichtgeving in de media draagt er toe bij dat meer bedrijven proberen een vrijstelling van de EEG-Umlage te krijgen."

Financiering groene stroom

Met de EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz-Umlage) wordt in Duitsland de groene stroom gefinancierd. Producenten van wind- en zonnestroom ontvangen een vaste prijs. Het verschil tussen die gegarandeerde prijs en de marktprijs betalen de gebruikers via een toeslag op hun stroomrekening. "Voor de afname tot 1 GWh tellen gebruikers het volle EEG-Umlagebedrag van momenteel 5,3 cent per Kilowattuur neer", geeft Fell aan. "Van die 5,3 cent wordt overigens slechts 2,29 ct/kWh aan de garantieprijs - het verschil tussen beurs- en marktprijs - uitgegeven. Het restant is voor verschillende posten die niets met de uitbreiding van hernieuwbare energie te maken hebben. Afnemers van meer dan 1 GWh tot en met 10 GWh betalen 10 procent van die 5,3 cent per Kilowattuur, voor afname boven de 10 GWh tot en met 100 GWh beperkt zich dat tot 1% van het reguliere bedrag. Boven de 100 GWh moet dan een eigen bijdrage van 0,05 ct/kWh worden betaald."

Aanvragers

De aanvragers zijn vooral actief in de sectoren chemie, papier, metaal, staal, cement, hout, voeding, textiel, kunststof en glas. "Vorig jaar werd voor een stroomverbruik van in totaal 107.000 gigawattuur in 2013 de korting aangevraagd, voor 2014 ligt de aanvraag bij inmiddels 119.300 Gigawattuur", weet Fell. "Wanneer deze kortingsaanvragen gehonoreerd worden, zou de EEG-toeslag voor huishoudens en niet-bevoorrechte bedrijven met 0,2 cent per Kilowattuur kunnen stijgen. Het bedrag voor de subsidie voor de hiernieuwbare energie wordt dan namelijk door steeds minder gebruikers opgebracht."

De vrijstellingsregeling is in het leven geroepen om bedrijven die veel energie verbruiken en internationaal opereren niet in een nadelige concurrentiepositie te brengen. "De hoge EEG-Umlage is ontstaan doordat enerzijds steeds meer bedrijven een stroomkorting ontvangen die helemaal niet internationaal concurreren", stelt Fell. Hij pleit er daarom voor de criteria voor de uitzonderingsgevallen terug te brengen naar de situatie van voor 2009, toen er duidelijk minder bedrijven voor korting in aanmerking kwamen en de vrijstelling pas bij een minimumafname van 10 GWh kon worden aangevraagd. "Anderzijds heeft de hernieuwbare energie de prijs aan de stroombeurs sterk laten dalen, van ongeveer 8 cent per Kilowattuur in 2008 naar inmiddels minder dan 4 cent. Het is noodzakelijk het "wentelmechanisme" tussen gegarandeerde leverprijs voor hernieuwbare energie en haar opbrengst aan de beurs aan te pakken. Daarnaast moet de zogenoemde eigen bijdrage van de bevoorrechte ondernemingen, die nu bij 0,05 cent per Kilowattuur, ligt naar boven worden bijgesteld. Uiteindelijk profiteren die bedrijven al van de lage beursprijzen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium