Zoeken

Duurzaam China heeft een transparant controlemechanisme nodig

Timothy Hui, Directeur Global Reporting Initiative: "Ontbreken verificatie duurzaamheidsgeld werkt fraude in de hand"

Veel instanties en ondernemingen in China houden zich bezig met duurzaam beleid. Prima, vindt Timothy Hui, verbonden aan Global Reporting Initiative. Er is volgens hem alleen wel een grote noodzaak om een landelijk transparant en onfeilbaar verificatiesysteem te ontwikkelen, ook met het oog op subsidies.

Timothy Hui is 'Director of Greater China Focal Point' bij Global Reporting Initiative (GRI), dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft. GRI stimuleert zoveel mogelijk organisaties een duurzaamheidsrapportage te laten opstellen, en streeft naar meer transparantie. De non-gouvernementele organisatie, die wereldwijd een netwerk van 30.000 mensen heeft, biedt daarvoor onder andere professionele rapportage-richtlijnen, die gratis beschikbaar zijn.

Naast zijn functie bij GRI is Hui ook - onbezoldigd - adviseur van NDRC (National Development and Reform Commission), waar hij in het verleden al mee samenwerkte, en is hij Board Member van de EVO, de mondiaal opererende Efficiency Verification Organization, die instrumenten ontwikkelt voor organisaties om de betrouwbaarheid van hun metingen te verifiëren.

Erg belangrijk, vindt de inwoner van hoofdstad Beijing, want zonder goede ‘tools' is het niet te bepalen of goed - duurzaam - beleid ook daadwerkelijk tot goede resultaten leidt. In China zijn voldoende goede politieke bedoelingen, maar ze worden niet altijd goed uitgevoerd.

"Voorbeeld: er zijn subsidies gegeven door de (lokale) overheid aan ondernemingen die er serieus werk van maakten", zegt Hui. "Wie aangaf bijvoorbeeld 100.000 ton CO2-uitstoot te hebben bespaard, kreeg zonder een goede verificatie een financiële beloning. Uit goed vertrouwen, soms ook omdat er een te ‘intieme' band was tussen de gever en ontvanger van de subsidie."

En dat kan, zo weet de expert, eenvoudig fraude in de hand werken. "Met een goed verificatieprotocol kan daar duidelijkheid over komen, en dat is goed voor iedereen. Er is geen ruimte voor discussie, openheid en transparantie voor iedereen. Het schept ook veel meer vertrouwen in het uitgevoerde beleid."

China moet ook werken aan een landelijk systeem, benadrukt hij. "De verificatiesystemen die er nu zijn, verschillen per regio. Dat is niet goed. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook niet zomaar het systeem van Noord-Amerika kopiëren, want daarvan verschillen de landen weer te veel van elkaar."

Volgens Hui zijn twee zaken van belang. "Er moet in de eerste plaats goede techniek worden ontwikkeld, liefst door nationale en internationale experts. Daarna moeten politici ervan worden overtuigd de 'tool' ook te gebruiken. Ze moeten beseffen dat ze veel voordelen kunnen halen uit een goed controlesysteem, gezien hun goede bedoelingen."

En dat bedoelt hij niet cynisch, voegt hij eraan toe. "Ik ben meer bezorgd. Ik houd van mijn land en de mensen, dus wil graag mijn steentje bijdragen aan een betere samenleving. En met goede instrumenten kunnen politici veel beter bewijzen dat het ze menens is met al hun inspanningen om duurzamer beleid te ontwikkelen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium