Zoeken

Eco-block benut restwarmte optimaal

Project van GasTerra Transitie Jaarprijs 2010 zorgt voor meer aandacht voor energie op Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Ieder jaar roept GasTerra middels de GasTerra Transitie Jaarprijs alle studenten van hogescholen op om mee te werken aan het verduurzamen van de energievoorziening. Hoe gaat het verder na het winnen van de prijs? In deze serie maken we een rondgang langs de winnaars van de afgelopen jaren. Zoals het Eco-block, waarmee een team van Hogeschool Arnhem en Nijmegen in 2010 de derde prijs behaalde.

"Het Eco-block was een idee van studenten om de rest- en afvalwarmte die uit huishoudelijke apparatuur komt (zoals vaatwasser en wasmachine) niet op het riool te lozen, maar te hergebruiken", vertelt Tinus Hammink, Programmadirecteur duurzame energie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). "Dat betekent dat die warmte ook even opgeslagen moet kunnen worden en het liefst redelijk compact. Daarnaast moet het ook betaalbaar zijn voor een huishouden."

Haalbaarheid

Het prijzengeld is besteed aan onderzoek naar de haalbaarheid van dit concept, vertelt Hammink. Ook is er onderzoeksapparatuur aangeschaft. "Uit het onderzoek kwam naar voren dat met name de warmteopslag het meest kritisch, maar ook het meest interessant is. Want beschik je eenmaal over warmteopslag, dan kun je niet alleen warmte uit huishoudelijke apparatuur opslaan, maar ook warmte afkomstig van andere bronnen zoals zonnecollectoren op het dak." Omdat je voor deze toepassing wel een heel groot vat nodig zou hebben, is gezocht naar een compacte oplossing. Die werd gevonden in een nieuw stofje dat smelt bij een bepaalde temperatuur. Tijdens het smelten absorbeert dit materiaal warmte uit de omgeving. Zakt de temperatuur, dan stolt het materiaal en komt de warmte weer vrij. Hammink: "Door het gebruik van dit zogenoemde faseovergangsmateriaal kan warmte van relatief lage temperatuur heel goed in een wat kleiner vat opgeslagen worden. Het materiaal is bovendien niet duur en niet giftig."

Sinds de start wordt het project telkens voortgezet door nieuwe studenten. Sommigen doen dit in een stage, anderen in een minor; dat is een ‘keuzevak' van een half jaar. "De GasTerra Transitie Jaarprijs heeft bij de HAN niet alleen geleid tot een onderzoekslijn, maar ook tot valorisatie. Dus: hoe kun je daar nu iets concreets van maken? Daartoe werken we samen met het bedrijf Intermeco uit Doetinchem dat dit warmteopslagvat gaat produceren en op de markt brengen", vertelt Hammink. Onlangs werd het eerste warmteopslagvat geïnstalleerd in een nul-energiewoning in Groenlo.

Aansprekend voorbeeld

Hammink vindt naast aandacht voor energietransitie het ook belangrijk dat meer studenten energietechniek gaan studeren. "Mede dankzij de inzet van GasTerra, die ons op velerlei manieren steunt, komt er steeds meer aandacht voor duurzame energie. Het Eco-block is hier een mooi aansprekend voorbeeld van, dat wij graag tonen aan nieuwe studenten. Wij proberen hen tijdens de open dagen mede door middel van dit soort projecten te enthousiasmeren voor een studie op energiegebied."

De presentatiefilm van het Eco-blok concept is hier te vinden.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium