Zoeken

Eickhout Klaagzang energieCEOs totaal ongepast

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Van Nistelrooij: "Harmoniseer energiebeleid Europese landen"

Beste Lambert,

Vorige week kwamen de CEO´s van de tien grootste energiebedrijven bij elkaar om te praten over de energieprijzen in Europa. De tien mannen, die samen de Europese energiemarkt monopoliseren, waren het over één ding eens: Europa moet stoppen met steun verlenen aan groene energie. Deze klaagzang over oneigenlijke staatsinterventie is verassend, aangezien de bejaarde mannen in kwestie de afgelopen decennia rijkelijk bevoordeeld zijn op de energiemarkt. De infrastructuur werd voor ze aangelegd, staatsgaranties voor kerncentrales werden verleend en de grijze stroom die ze leverden aan grootverbruikers werd vrijgesteld van belastingen.

De Europese Commissie zal binnenkort een communicatie over energiesubsidies publiceren. In een eerdere, gelekte, versie stond dat fossiele brandstoffen direct en indirect voor ongeveer honderd miljard euro gesubsidieerd werden in 2011, en groene energie voor slechts dertig miljard. Het lijkt erop dat deze zin uit de publicatie wordt geschrapt: het past namelijk niet in het beeld dat de energiereuzen ons proberen voor te houden. Er loert geen energiecrisis in Europa omdat steun aan groene energie zorgt voor torenhoge prijzen; de situatie is precies omgekeerd. Als Europa zich vastzet in fossiele infrastructuur zadelen we toekomstige consumenten op met een hoge energierekening omdat we dure olie, kolen en gas moeten blijven importeren. Laten we dus die fossiele subsidies afbouwen en ondertussen de innovatieve, duurzame energievormen van de toekomst stimuleren. Een apart 2030-doel voor duurzame energie kan hiervoor aan de basis staan.
““Als Europa zich vastzet in fossiele infrastructuur zadelen we toekomstige consumenten op met een hoge energierekening””

Op aandringen van landen als Groot-Brittannië dreigde vorige week bovendien het risico dat de Commissie de staatssteunregels zou aanpassen om subsidies voor kerncentrales te faciliteren. Gelukkig is deze dreiging van tafel geveegd: kernenergie is een gevestigde manier van energie-opwekken die al jarenlang heeft kunnen genieten van publiek geld (zonder publieke steun overigens). Het zou dus geen aparte status moeten krijgen zodat het nog meer geld van belastingbetalers kan opsnoepen.

Vind je ook niet Lambert dat we, in tijden van beperkte publieke middelen, toekomstbestendige keuzes moeten maken? Dat we juist de innovatieve, nieuwe en duurzame manieren van energieopwekking moeten stimuleren die kunnen rekenen op de steun van de bevolking? Uiteindelijk kan de monopoliepositie van de gevestigde orde, de big-10 van grijze mannen, alleen doorbroken worden door actieve overheidsbemoeienis die deze nieuwe, duurzame energievormen ondersteunt.

Groet,


Bas

Van Nistelrooij: “Harmoniseer energiebeleid Europese landen”

"Bouw alle subsidies voor energieopwekking af"

Beste Bas,

Kaarten op tafel. Daar heb ook ik, al vóór de vakantie via parlementaire vragen aandacht voor gevraagd. Goed om in het komende politieke debat zicht krijgen op de publieke uitgaven voor de diverse opwekkingsvormen.

De CEO's gaan te kort door de bocht. Het beste zou zijn alle subsidies voor energieopwekking af te bouwen. Maar juist in een periode van transitie leveren de steunmechanismes goede resultaten op. We mogen hierin niet doorschieten, wat nu in Duitsland het geval is.

Ik ben het eens met je stelling dat de huidige energiecrisis in Europa niet puur en alleen te wijten is aan subsidiëren van duurzame energie. Hun oproep tot een pan-Europees beleid snijdt wel hout. Zowel met de harmonisering van de steunregelingen als een sterker emissierechtensysteem moeten we wel aan de slag.
““De daadkracht van een politicus zit op dit moment niet enkel in het beschikbaar maken van meer geld””

Ja, ik vind dus dat we in tijden van beperkte middelen toekomstbestendige keuzes moeten maken. Maar dat kan niet inhouden dat we nu het tegendeel gaan doen en duurzame energie oversubsidiëren. Zeker niet als dit op middellange termijn geen effect sorteert. We moeten wel openstaan voor analyses die het ongelijk van de politiek bewijzen, zoals die van Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, en energieonderzoekers Rob Aalbers en Arnold Mulder. Immers, hoe meer subsidies we in Nederland uittrekken, hoe langer een ander land kan afwachten om zelf tot actie over te gaan.

De daadkracht van een politicus zit hem op dit moment niet enkel in het beschikbaar maken van meer geld voor innovatieve en nieuwe manieren van opwekking. Wel in de durf om ideologieën te overstijgen en nationale systemen in lijn te brengen met elkaar. Op naar een agenda waarin Europa ondersteuning biedt aan duurzame technieken. Om bestaande vormen volwassen te maken en nieuwe vormen door te ontwikkelen. Met overheidsbemoeienis alleen red je het niet, dus moeten we het samen met het bedrijfsleven gaan doen. Daarin ligt de uitdaging.

Groet,

Lambert

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.