Zoeken

Emissiemarkten essentieel voor internationaal klimaatbeleid

Joan MacNaughton, voorzitter van het Energy Institute en voormalig DG Energie in Groot-Brittannië

"De stemming in het Europees parlement tegen backloading werd gedreven door mensen die vinden dat het onze concurrentiekracht schaadt. Ik vind dat erg kortzichtig," zegt Joan MacNaughton. Zij is een fervent voorstander van emissiemarkten en heeft op dat gebied een lange staat van dienst. Ze was onder meer vice-voorzitter van de hoge VN-commissie over de beleidsdialoog over het Clean Development Mechanism. Als DG van het Britse ministerie van Energie was zij destijds verantwoordelijk voor de voorbereidingen in Groot-Brittannië voor de invoering van het Europese emissiehandelssysteem. Het is dan ook geen verrassing dat zij de uitslag van de stemming zeer teleurstellend vindt: "Ik denk dat er een boel gevestigde belangen meespeelden. Sommige bedrijven beweren voorstander te zijn van de emissiemarkt als voornaamste instrument om klimaatdoelstellingen te realiseren, maar dat backloading nu te veel gaat kosten. Dat is een weinig overtuigend standpunt."

Het is niet het einde van de rit voor backloading, zegt ze, maar de stemming geeft wel aan dat de landen die hard werken om de emissiemarkt te redden het nog moeilijk krijgen: "Backloading is slechts een van de voorstellen, maar het is belangrijk een eerste stap te zetten. Als we niet voldoende steun kunnen krijgen voor backloading, dan moet je je afvragen of verdergaande hervormingen het zullen halen. Daarmee doel ik op het definitief uit de markt halen van emissierechten en het vaststellen van een lager plafond voor de periode na 2020."

Internationale koppeling
Een belangrijk argument voor de versterking van het emissiehandelsysteem is dat internationale koppeling extra voordelen brengt. "Als je zo'n lage CO2-prijs hebt, wordt het moeilijk markten te koppelen en daarbij denk ik vooral aan de Australische emissiemarkt. Hoe eerder we beginnen met verduurzaming, des te verder voorop we zullen lopen op de concurrentie. Het is heel goed mogelijk dat de Chinezen over een paar jaar een goed functionerende emissiemarkt hebben en flink op weg zijn met de overgang naar koolstofarme energie. Als er dan internationaal verdergaande doelstellingen worden overeengekomen, is China ons ver vooruit en hobbelt Europa er achteraan."

CO2-belasting minder efficiënt
Ondanks de problemen van de Europese emissiemarkt, is zij er van overtuigd dat die de voorkeur verdient boven een CO2-belasting. "Het is moeilijk op Europees niveau een belasting in te voeren. Je krijgt dan verschillende belastingen in verschillende landen en dat is economisch minder efficiënt en zal waarschijnlijk minder CO2-reductie opleveren dan een systeem op Europese schaal. Bovendien moeten belastingen hoog zijn om echt iets uit te maken en het lijkt me dat dat politiek niet haalbaar is. Daar komt bij dat belasting worden gestuurd door de politiek en daardoor op korte termijn kunnen worden veranderd. Het mooie van emissiehandel is dat je een periode hebt, zoals 2013-2020, waarvan je precies weet wat het kader is. Dat is voor bedrijven een betere basis voor planning en investeringsbeslissingen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium