Zoeken

Energiebeleid werkt op punten averechts

Corbey spreker op Energiepodium Debat 30 november

Het Nederlandse energiebeleid is onvoldoende toekomstgericht en op sommige punten zelfs contraproductief. Deze stelling poneert voormalig Europarlementariër Dorette Corbey ter voorbereiding op het Energiepodium Debat dat plaatsvindt op 30 november a.s. in Den Haag.

Het debat, met als thema Het einde van goedkope energie?, gaat onder meer over de vraag welke rol duurzaam kan spelen om de groeiende mondiale energiehonger te stillen.

Volgens Corbey heeft het oplopende wereldwijde energieprobleem, met structureel hogere kosten, veel te weinig urgentie in Nederland en Europa. Ze pleit voor een actief energiebeleid, waarbij burgers die meer dan een normale hoeveelheid energie verbruiken extra belast worden.

Als voorbeeld van contraproductief beleid noemt ze het nieuwe fiscale regime voor het wegverkeer, dat energiezuinige auto's minder stimuleert dan voorheen. "Een vreemde maatregel waar niemand op zich te wachten. Zo kunnen we de burger nooit aan het idee laten wennen dat onnodig energie verbruiken geld kost."

Ook de ondersteuning voor biomassa is wat haar betreft onvoldoende. Corbey is tegenwoordig onder meer voorzitter van de adviescommissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa.

Kom en debatteer mee met Dorette Corbey en andere topsprekers tijdens het eerste Energiepodium Debat. Lezers van Energiepodium zijn welkom om de bijeenkomst, die plaats vindt op 30 november van 15:00 tot 18:00 uur in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag.

Naast Dorette Corbey zijn de hoofdsprekers:

Frits Wester (RTL Nieuws) zal leiding geven aan het debat.

Het debat vindt plaats in de stijl van Energiepodium: vooraanstaande sprekers, open, inhoudelijk en met veel ruimte om te reageren via sociale media. Het wordt een levendige en buitengewone bijeenkomst, in het teken van interactiviteit.

Aanmelden

Aanmelden voor het Energiepodium Debat is verplicht. U kunt dit doen door een email met vermelding van naam, beroep, organisatie en telefoonnummer te sturen aan info@energiepodium.nl.

Volg ons op Twitter: @energiepodium