Zoeken

Energiepodium Debat 30 november

Lezers Energiepodium zijn welkom

#energiepodium

Op 30 november aanstaande organiseert GasTerra het eerste Energiepodium Debat. Lezers van Energiepodium zijn welkom om de bijeenkost, die plaats vindt op 30 november van 15:00 tot 18:00 uur in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag.

Inmiddels is het panel van hoofdsprekers compleet. Zij zijn:

Frits Wester (RTL Nieuws) zal leiding geven aan het debat.

Het debat vindt plaats in de stijl van Energiepodium: vooraanstaande sprekers, open, inhoudelijk en met veel ruimte om te reageren via sociale media. Het wordt een levendige en buitengewone bijeenkomst, in het teken van interactiviteit.

Onderwerp: Het einde van goedkope energie?

Onder de noemer ‘het einde van goedkope energie' wordt gedebatteerd over de toenemende zorgen over de vraag of de energiewereld de mondiale groei kan bijhouden. Recente rapporten van Shell (Signals and Signposts, februari 2011) en het IEA (World Energy Outlook, november 2010) schetsen de toekomst aan de hand van toenemende vraag, moeilijker winbare voorraden en beperkte mogelijkheden om productie te vergroten. Uit deze problematiek volgt de zorg om sterk stijgende energieprijzen in de komende jaren. Een belangrijke vraag bij het debat is ook wat de opkomst van duurzame energie kan betekenen voor het in de hand houden van de energieprijzen.

Aanmelden

Aanmelden voor het Energiepodium Debat is verplicht. U kunt dit doen door een email met vermelding van naam, beroep, organisatie en telefoonnummer te sturen aan info@energiepodium.nl.

Volg ons op Twitter: @energiepodium