Zoeken

Energierapport 2011 Geen verantwoording en visie

Het is pijnlijk om te zien dat de overheid zo anders werkt dan het bedrijfsleven.

#hardecijfers
Volgens John Kerkhoven, het brein achter de site http://www.energietransitiemodel.nl/, toont het Energierapport van minister Verhagen geen verantwoording en visie. Het is wel een lijst met acties, maar die zijn volgens hem onvoldoende om onze doelen op energiegebied te halen.

Is het energierapport 2011, dat minister Verhagen onlangs heeft uitgegeven, een rapportage over de afgelopen periode? Nee, dat is het niet. Er staat zelfs geen enkele verwijzing in naar het vorige Energierapport.

Is het dan een rapport dat een visie op de toekomst geeft? Nee, dat al helemaal niet. Want een vorm van samenhangende strategie, scenario's of toekomstbeelden ontbreekt geheel.

Is het dan een rapport dat de energieproblematiek beschrijft? Nee, dat ook niet. De problemen rond energieschaarste, verandering van het milieu en vervuiling worden niet uitgediept.

Wat het wel lijkt te zijn, is een lijst met acties. Het zou dus eigenlijk het Nationaal Actieplan Energie 2011 moeten heten. Nu hebben we als Nederland in juni 2010 bij de EU het Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie ingediend. Daar stond een ambitie in dat we in 2020 30% minder CO2 zouden uitstoten, 20% duurzame energie zouden gebruiken en 20% minder energie zouden gebruiken.

In het energierapport 2011, van precies een jaar later, wordt slechts op één plaats heel summier verwezen naar dit actieplan 2010. Wel heeft de minister de doelen aangepast naar 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie. Vermindering van het energiegebruik is zelfs geschrapt als doel. Sommige zaken zijn verbeterd. Zo is de SDE regeling een SDE-plus regeling geworden. Interessant, maar wel begrijpelijk, is dat het budget van die regeling is gedaald. Het had dus net zo goed de SDE-min regeling kunnen heten.

Interessant is ook dat je ieder jaar blijkbaar een plan kunt maken waarin je geen verantwoording aflegt over de activiteiten en resultaten in het verleden, geen visie op de toekomst etaleert en acties kan formuleren zonder te specificeren wat je precies gaat doen, wanneer je het doet en wat het resultaat zal zijn waarop je afgerekend mag worden.

Na het lezen van het rapport heb je dus geen idee in hoeverre die doelen van -20% CO2-uitstoot en 14% duurzame energieproductie gehaald gaan worden, en tegen welke kosten. Sterker nog: er wordt aangegeven dat we het niet gaan halen. Het ministerie gaat daarom onderzoeken of we duurzame energie bij de buren kunnen inkopen. Uit meerdere analyses die wij met het Energietransitiemodel gedaan hebben, blijkt dat dit verstandig is. Het is zeer twijfelachtig of we zelfs maar in de buurt komen van deze sterk verlaagde doelstellingen met dit overheidsbeleid.

Het is pijnlijk om te zien dat de overheid zo anders werkt dan het bedrijfsleven. Dit moet je in een groot bedrijf eens proberen: ieder jaar een nieuw businessplan schrijven zonder referentie aan het vorige. En dat zonder aan te geven wat je denkt dat de inspanningen en uitgaven gaan opleveren en waarbij je op voorhand al aangeeft dat je je doelen niet gaat halen. Zoiets breng je niet naar de RvB of RvC. Blijkbaar is onze Tweede Kamer minder kritisch.


Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.