Zoeken

Energiesprong_energiebesparing_zinvoller_bij_grote_aanpak

Lex de Boer, Energiesprong: “Investeer in één keer 40.000 – 60.000 euro”

“Als je isoleert, doe het dan goed”, dat zegt Lex de Boer, directeur bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het stimuleringsprogramma Energiesprong.

De Boer noemt een totaalplan essentieel bij het energiezuinig maken van een huis. “Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om het dak goed te isoleren terwijl de warmte blijft weglekken bij de ramen en muren. Het investeren van een bedrag van bijvoorbeeld € 5.000,- euro is in de meeste gevallen dan ook niet genoeg. Mensen die eenmalig een dergelijk bedrag uitgeven, zetten daarna vaak niet meer de verdere nodige stappen”, aldus De Boer. “Ik ben er van overtuigd dat mensen met een oud huis beter in één keer 40.000 tot 60.000 euro kunnen investeren in hun woning. Liever een grote sprong dan tien kleine stapjes.”

Terugverdientijd

De Boer adviseert om goed na te denken over hoe je een huis daadwerkelijk energieneutraal krijgt. “Dat kost meer, maar op lange termijn verdien je dat terug. Er zijn aanbieders die een energieneutraal huis kunnen realiseren dat in een termijn van tien jaar is terug te verdienen. Bij gemiddelde energiekosten, tussen de 150 en 200 euro per maand, en een stijging van de energieprijzen van minimaal 5% per jaar is dat bedrag binnen een jaar of tien al gerechtvaardigd. Als een woning energie oplevert, zorgt dat ook nog eens voor opbrengsten. Daarbij is het een investering die zich terugverdient in de toegenomen waarde van het huis.”

“Stel dat een huishouden 20.000 euro te besteden heeft voor energiebesparende maatregelen, dan kan het verstandig zijn om daar 20.000 euro bij te lenen en het daadwerkelijk goed aan te pakken. Het moment dat men een grote investering wil doen in bijvoorbeeld een dakkapel of een uitbouw is bij uitstek geschikt om ook te overwegen die grote energiesprong te maken.”

Volgens De Boer kun je energiebesparing in huis aanpakken langs de lijn van de trias energetica: afname energiegebruik, duurzame opwekking en efficiënt gebruik van fossiele energie. “Met een investering in zonnepanelen gaat bijvoorbeeld de energierekening wel omlaag, maar neemt het energiegebruik nog niet af. Het kan kosteneffectiever zijn om eerst het energieverbruik omlaag te brengen. Maar beide is nog beter.”

Barrières bij investering

Energiebesparende oplossingen worden momenteel nog maar beperkt toegepast door huishoudens. De Boer: “Veel mensen vinden energiebesparende maatregelen duur en er zijn belemmerende factoren die deze drempel verhogen. Zo is er nog te weinig aanbod van goede integrale energiebesparende concepten vanuit de bouwsector. Ook is de financiering te ingewikkeld. Een onderdeel van een integraal concept om energie te besparen zou kunnen zijn om de financiering ervan via de energierekening te laten lopen.”

Als het gaat om buitengevelisolatie zitten gemeenten soms in de weg met welstandsafspraken of regels over de afstand tussen de gevel en de openbare weg. “Aan barrières is er dus voorlopig geen gebrek. Pas als al deze barrières zijn weggewerkt zullen meer huishoudens energiebesparende concepten gaan afnemen”, aldus De Boer.

Lex de Boer is directeur bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het stimuleringsprogramma Energiesprong. Energiesprong wordt uitgevoerd door SEV in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor meer informatie over energieneutraal wonen, lees “Huis vol Energie

Volg ons op Twitter: @energiepodium