Zoeken

Energiesystemen die stroom en gas combineren kansrijkste innovaties

Interview met Jeroen van den Berg, manager EnTranCe, Groningse proeftuin voor toekomstige energiesystemen

"De innovaties in energie met de grootste kans om marktrijp te worden, zijn hybride energiesystemen die gebruik van stroom en gas combineren", zegt Jeroen van den Berg van innovatiecentrum EnTranCe. "Bijvoorbeeld een CV-ketel in combinatie met een warmtepomp, en brandstofcellen op gas in combinatie met windturbines en zonnepanelen, alles slim aangestuurd via IT."

Dat zegt Jeroen van den Berg, manager van het Groningse Energy Transition Centre. EnTranCe is de Groningse proeftuin voor innovatieve technologie die de energietransitie verder moet helpen. Ondernemers en startups kunnen er gebruik maken van onder meer onderzoeksruimte. Het centrum probeert zo nieuwe technologie op de markt te krijgen. Sinds de oprichting gebeurde dat al zes keer, met onder meer zonneboilers, brandstofcellen en smart grid standaarden.

Een voorbeeld van innovatie in gastechnologie die in Groningen aandacht krijgt, is de productie van groen gas. "Ondernemers werken aan hogedrukvergisters die biomassa snel kunnen omzetten in groen gas. Dat is onderdeel van de biobased economy. Daarin worden planten en reststromen uit de landbouw en voedingsindustrie gebruikt om energie, brandstof, chemicaliën en materialen te produceren."

““Uit tests blijkt dat we elektrische auto’s contactloos kunnen opladen, ook terwijl ze rijden””

Het decentraal balanceren van energievraag- en aanbod krijgt ook veel aandacht. "Men kijkt hoe we hoogspanningsnetten kunnen ontlasten, als er veel wind- of zonnestroom is, door slim gebruik te maken van de distributienetten. Bijvoorbeeld door wasmachines pas bij overaanbod te laten draaien en de warmtepomp dan uit te zetten."

Ook bekijken onderzoekers en ondernemers in Groningen hoe verkeerssystemen duurzaam ingericht kunnen worden. Een voorbeeld is het het contactloos laden van elektrische auto's. Uit tests blijkt dat dat mogelijk is als auto's op een oprit geparkeerd staan, en ook terwijl ze rijden.

EnTranCe doet zelf geen onderzoek, maar faciliteert het vooral. "We verhuren hoogwaardige laboratoria met grote loodsen, vijvers, wind- en zonne-installaties." Vooral het mkb kan volgens Van den Berg profiteren van de dure installaties. "Daarnaast kunnen ze gemakkelijk samenwerken met grote bedrijven in de energiebranche en komen hier veel studenten. Dat zijn potentiële werknemers."

De EnTranCe-manager denkt dat de komende vijf tot tien jaar bepalend zijn voor het succes van de energietransitie. "De transitie komt in Nederland van bedrijven die innoveren en economische kansen zien, niet van een centraal gestuurde overheid die elke vier jaar haar beleid verandert."

EnTranCe is opgericht door de Hanze Hogeschool Groningen en is onderdeel van de Energy Academy Europe. Bedrijven als BAM, Imtech, Gasunie en GasTerra ondersteunen het centrum.