Zoeken

Energiewereld kan vraag niet meer bijhouden

Auteur

John Kerkhoven

Wat zou er gebeuren met de energievraag als de wereldbevolking blijft toenemen en steeds rijker wordt? In zijn vaste column op Energiepodium becommentarieert John Kerkhoven van Quintel de actualiteit aan de hand van harde cijfers.

#hardecijfers
Het antwoord op de bovenstaande vraag is evident: dan stijgt de vraag naar energie. Een bedrijf als Shell verkondigt zelfs in haar laatste voorspellingen voor de toekomst (zie http://www-static.shell.com/static/aboutshell/downloads/aboutshell/signals_signposts.pdf, maart 2011) dat de energieproducerende sector deze groei niet meer kan bijhouden, ook niet als de wereld zuiniger omgaat met energie. De resultante is dan ook dat nog tijdens mijn leven (per 2050) een gat tussen vraag en aanbod ontstaat ter grootte van de gehele wereldwijde energieproductie in het jaar 2000. Dus de aanname dat door schaarste de prijzen van energie zullen oplopen, lijkt logisch.

De journalistieke stilte hierover is oorverdovend. Blijkbaar is het niet interessant als in maart 2011 het grootste beursfonds van Nederland roept dat er een enorm energietekort komt.

Deze column gaat met name over de harde cijfers. Dus laten we maar eens kijken hoeveel geld een Nederlands gezin kwijt zou zijn als de voorspellingen van Shell waar worden. In 1970 stond de olieprijs 1 dollar per vat. Nu, ruim veertig jaar later, staat hij op meer dan 100 dollar per vat. Volgens diezelfde logica zou hij over 40 jaar op 10.000 dollar per vat kunnen staan.

Maar dat is natuurlijk speculatie. Laten we eens onderzoeken hoeveel de energiekosten van Nederland zouden stijgen als de prijs van aardolie, steenkool en aardgas verdubbelt. Dus niet 100x maar slechts 2x zo duur. Verder laten we alle andere zaken in de energievoorziening hetzelfde. We doen dit onderzoek binnen 60 seconden met ons eigen http://www.energietransitiemodel.nl/ en doen een aanname dat de energiekosten 15% per jaar stijgen tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015. De energiekosten stijgen volgens het energietransitiemodel in Nederland dan met meer dan € 23.000.000.000 per jaar.

Figuur 1: Jaarlijkse energiekosten Nederland in miljarden euro's onder aanname van een stijging van de brandstofkosten van aardolie, gas en steenkolen met 100% tussen 2010 en 2015. Bron: http://www.energietransitiemodel.nl/

Voor een gezin met twee kinderen is dit al snel € 450,- euro netto extra uitgaven per maand. Dan worden de scenario's van Shell toch minder grappig. Misschien vanmiddag mijn aannemer even bellen of hij echt eind juli mijn energie-zelfvoorzienend huis kan opleveren.

Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.