Zoeken

Energy_Matters_vooruitzicht_WKK_minder_reductie_CO2

Energy Matters: "Bedrijfsleven zal minder besparen en meer uitstoten"

“Het optimisme over de inzet van warmtekrachtkoppeling van de laatste jaren is achter de rug.” Dat zegt Stijn Schlatmann, directeur en projectmanager bij Energy Matters. Dit heeft volgens hem directe gevolgen voor de mogelijkheid van het bedrijfsleven om energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verminderen.

WKK relatief milieuvriendelijk

Warmtekrachtkoppeling, oftewel WKK, is een relatief milieuvriendelijke oplossing voor het bedrijfsleven, gezien de energiebesparing die het oplevert. Bij WKK wordt de warmte die vrijkomt bij de productie van energie nuttig gebruikt. “Ongeveer veertig procent van de totale energieproductie in Nederland komt voort uit WKK-installaties. Deze techniek wordt vooral toegepast in de industrie, het MKB, de tuinbouw en voor stadsverwarming. De opgewekte elektriciteit die niet wordt gebruikt, kan meestal worden teruggeleverd aan het net”, stelt Schlatmann.

Een WKK-installatie levert gemiddeld 25 procent minder energieverbruik op voor de gebruiker. Warmtekrachtkoppeling bespaart in Nederland volgens Schlatmann ongeveer 130 petajoule per jaar aan energie. Dit staat gelijk aan de elektriciteitsproductie van bijna 5.000 grote windmolens van 2 MWe en is een besparing van ongeveer 3,8 procent op de landelijke energieproductie van ruim 3200 petajoule.

Schlatmann: “Voornamelijk in de industrie zouden de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt deze energiebesparing voor een deel tenietdoen. Daarmee gaat ook de bijbehorende CO2-reductie verloren. In plaats van dat men met méér WKK-capaciteit verdere efficiencyverbetering realiseert, is de kans groot dat men juist achteruit gaat.”

Investeringen teruggelopen

De investeringen in WKK-installaties zijn volgens Schlatmann teruggelopen door een verslechterde verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs. Bij een kleiner verschil wordt WKK minder rendabel. “De verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijzen zal in de komende vijf jaar waarschijnlijk niet verbeteren doordat er zoveel vermogen bijkomt met nieuwe kolen- en gascentrales. Ook komt er voor een deel meer windvermogen bij, en in toenemende mate vermogen uit zonnepanelen. Het wordt dus dringen op de elektriciteitsmarkt. Zelfs als er meer elektriciteit geëxporteerd wordt, zal dat onvoldoende zijn om de nieuwbouw te absorberen.”

Dit heeft ook financiële gevolgen voor de sectoren die veel met WKK werken. “Veel bedrijven met een WKK-installatie zullen zich de komende jaren geconfronteerd zien met hogere energiekosten”, aldus Schlatmann. “Het is ook de vraag of huidige WKK’s nog wel vervangen gaan worden door nieuwe installaties, zonder een goede waardering van de energiebesparing en CO2-reductie. De verwachting is dat WKK’s in de toekomst in ieder geval kleiner en flexibeler zullen worden.”

Stijn Schlatmann is directeur en projectmanager bij Energy Matters, een adviesbureau op het gebied van energieoplossingen.

Volg ons op Twitter: @energiepodium