Zoeken

Europa moet klimaatbeleid met drie doelen voortzetten

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "De doelstelling voor 40 procent CO2-reductie in 2030 is een lachertje"

Beste Bas,

Het afgelopen jaar is in het Europees Parlement geprobeerd het emissiehandelssysteem (ETS) voor de korte termijn weer aan de gang te krijgen. Het voorstel voor backloading werd eerst weggestemd om vervolgens - weliswaar na een kleine wijziging - toch aangenomen te worden. Ook de Europese interne energiemarkt blijft ons kopzorgen bezorgen. En bovendien: we zijn in Europa 20% duurder geworden, in de VS dalen de energieprijzen. Betere infrastructuur en het in lijn brengen van de verschillende steunmechanismes voor duurzame energie zijn daarvoor nodig. Maar er was ook positief nieuws, het Energieakkoord van afgelopen zomer. De kaders zijn gezet.

Op naar 2014. Eurocommissarissen Oettinger (Energie) en Hedegaard (Klimaat) hebben het nieuwe EU kader voor 2030 gepresenteerd. Nodig om investeerders de zekerheid te geven dat Europa doorgaat met de verduurzaming. In maart gaan de regeringsleiders er tijdens de EU-top op in. Spijkers met koppen slaat men nog niet, dat doet pas het nieuwe Europees Parlement met Raad en Commissie

Wat mij betreft is de koers duidelijk: Europa moet de benadering met drie bindende doelstellingen voortzetten. Vage afspraken brengen ons niet verder. Voor groen, groei en banen. Deze lijn is door een nipte meerderheid in het Europees Parlement overgenomen. Bas, ik kijk uit naar een mooie verkiezingscampagne.

Groet!

Lambert

Eickhout: “De doelstelling voor 40 procent CO2-reductie in 2030 is een lachertje”

Beste Lambert,

De leidende commissies van het Europarlement hebben onze inzet voor drie bindende doelen voor CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing gesteund. Dat was een belangrijke overwinning voor groene pioniers en duurzame energie coöperatieven op de gevestigde orde van fossiele industrie.

Helaas heeft de Europese Commissie deze aanbeveling niet overgenomen in het 2030 raamwerk voor klimaat- en energiebeleid. Waar vooruitstrevende bedrijven als Philips en Unilever ijveren voor meer ambitie, heeft de Commissie gekozen voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie. Zo blijven nationale doelstellingen voor duurzame energie uit, terwijl oliebedrijven in hun handen kunnen knijpen omdat er geen verplichtingen komen om de uitstoot van hun brandstoffen te verminderen. Schaliegas wordt geen strobreed in de weg gelegd aangezien de Commissie het nalaat om de bestaande milieuwetgeving aan te passen. Tenslotte is de voorgestelde klimaatdoelstelling van veertig procent een lachertje omdat er zoveel rechten zijn om CO2 uit te mogen stoten dat het doel in realiteit zo´n acht procent lager is. En laat dat nou precies gelijk zijn aan het niveau waar we met het huidige beleid sowieso al op uitkomen, aldus de Commissie.

De Commissie heeft het initiatiefrecht, maar het is uiteindelijk aan de bewindspersonen van de lidstaten en het Europarlement om de voorstellen goed te keuren en aan te passen. Met een groen en progressief Europarlement kunnen we dus alsnog de weg vrijmaken voor de groene industriële revolutie die nodig is om onze economie en ons energiesysteem toekomstbestendig te maken.

Gelukkig maar; er valt wat te kiezen 22 mei.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor het CDA en GroenLinks

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.