Zoeken

Europees adviesorgaan Energieverbruik inperken met gedragsvera

Europees Economisch en Sociaal Comité: "Besparingsdoel wordt nu niet gehaald"

Volgens planning moet de Europese Unie op 1 januari 2014 beginnen met de toepassing van de nieuwe richtlijn voor energie-efficiëntie. Dat is bijna drie jaar nadat de Europese Commissie het voorstel daartoe lanceerde. Om genoemde startdatum te kunnen halen, moeten het Europees Parlement en de Europese energieministers nog een belangrijke knoop doorhakken: moet de doelstelling om het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent terug te dringen voor alle lidstaten bindend zijn, of niet?

Gebeurt dat niet, dan zal de energieconsumptie zonder extra maatregelen tegen de streefdatum hoogstens met 10 procent zijn ingeperkt. De EU-ministers zijn verdeeld, het Parlement is vóór bindende doelstellingen. Het Europees Parlement wordt daarin gesteund door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Dat is het belangrijkste adviesorgaan van de EU, waarin experts uit alle 27 lidstaten van de Unie adviezen opstellen over Europese wetsvoorstellen.

Hoeksteen

Energie-efficiëntie is een hoeksteen van de Europa 2020-strategie en draagt bij tot de hoofddoelstellingen van het energiebeleid (voorzieningszekerheid, concurrentievermogen en milieubehoud en bestrijding van de klimaatverandering). EESC-rapporteur Ulla Sirkeinen wijst erop dat het Comité het streven om de energie-efficiëntie te verbeteren altijd heeft ondersteund en eerder al in talrijke adviezen zijn mening gegeven over maatregelen op dat vlak.

Volgens Sirkeinen heeft het eerdere "Actieplan voor energie-efficiëntie" uit 2006 de energie-efficiëntie in belangrijke mate verbeterd. "Onder de huidige economische omstandigheden met overheden die de broekriem moeten aanhalen, een hoge werkloosheid en een algemeen gebrek aan vertrouwen bij investeerders, is dat veel moeilijker. Toch kunnen daarmee in relatief korte tijd voordelen worden behaald. Het belangrijkste is te bewerkstelligen dat er op langere termijn een duidelijke, blijvende ontwikkeling plaatsvindt naar een veel betere energie-efficiëntie. Wellicht wordt geen duurzame vooruitgang geboekt als te veel de nadruk wordt gelegd op resultaten op de korte termijn."

Gedragsverandering

De keuze van maatregelen is cruciaal voor het daadwerkelijk boeken van resultaten. In zijn advies over energie-efficiëntie uit 2008 wees het EESC er al op dat vrijwillige overeenkomsten met nationale exploitanten weliswaar nuttig zijn, maar dat zal moeten worden overgegaan tot dwingende maatregelen als doelstellingen niet worden gehaald. Ook het Parlement is daarvoor. Sirkeinen: "Energiebesparing betekent het energieverbruik verminderen via hoofdzakelijk gedragsveranderingen."

Volg ons op Twitter: @energiepodium