Zoeken

Europese investering in nieuwe energietechniek verdient steun

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Europees onderzoek is prima, maar Nederland vergeet zelf duit in het zakje te doen"

Beste Bas,

We gaan in het kader van de EU2020 doelstellingen méér investeren in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Investeren in kennis en onderzoek hoort daarbij. Immers, met innovaties maken we duurzame energie goedkoper, waardoor het zonder subsidies kan concurreren met fossiele brandstoffen als olie en kolen.

Als medeonderhandelaar voor het nieuwe EU Onderzoeksprogramma Horizon 2020 houd ik mij bezig met het EIT, het European Institute of Innovation and Technology. Het EIT wordt hét onderwijs- en innovatie instituut in Europa. Het gaat werken aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstituten. Hiervoor zijn de afgelopen jaren Knowledge and Innovation Communities (KICs) opgericht. Één daarvan is de KIC InnoEnergy, dat zich richt op de slimme netwerken en de wereld van de decentrale opwekking.

Het EIT brengt topspelers uit heel Europa bijeen. In dit kader heb ik het idee gelanceerd om regio´s met opkomende 'centres of excellence' een kans te geven met de Regional Innovation and Implementation Communities (RICs). In veel regio's in Europa zie ik enthousiasme om hieraan mee te doen. Dit najaar stemt het Europees Parlement over dit idee.

Energie kent (pan-)Europese en nationale dimensies. Maar juist door het regionaal te laten aarden, kun je het verankeren in de kennisdriehoek. Innovatie in energie is nodig, er moet worden geïnvesteerd in nieuwe kennis maar het moet beter worden gebundeld. De EU wil het budget voor het EIT verhogen naar 2,8 miljard. Met de KICs en RICs sturen wij de kenniseconomie in de juiste richting en geven we de Europese energy hubs een grote boost. Hiermee maken we niet alleen regelgeving, maar geven we juist ruimte. Daarom vraag ik jou, Bas, en je partij, om je aan te sluiten bij dit initiatief.

Met vriendelijke groet,

Lambert

Beste Lambert,

Ten eerste: een geruststelling. Natuurlijk ben ik voor investeringen in kennis en innovatie om de transitie naar een duurzame energievoorziening op gang te brengen. Maar Europa is geen Sinterklaas; Nederland moet ook een duit in het zakje doen. Het was daarom een grote teleurstelling dat twee jaar geleden het VVD-CDA kabinet besloot om geen aardgasgeld meer beschikbaar te stellen voor de stimulering van kennis en innovatie. Dit geld wordt nu volledig gebruikt voor aflossing van de staatsschuld op de korte termijn, ten koste van investeringen in innovatie die op de lange termijn hoog rendement opleveren.

Nederland importeert elk jaar voor tientallen miljarden euro´s aan fossiele brandstoffen. Dat is zeer ongunstig voor onze handelsbalans. Aan de andere kant verdient Nederland aan de verkoop van gas volgend jaar zo´n twaalf miljard euro. Wat als we die twaalf miljard steken in innovatieve duurzame energieprojecten? Onze import van fossiele brandstoffen neemt af, wat een positief effect heeft op onze handelsbalans. Onze innovatiekracht neemt toe; de motor voor welvaart en welzijn. Is dit geen betere besteding van onze aardgasbaten dan er alleen onze staatsschuld mee af te lossen terwijl wij miljarden euro´s blijven betalen aan oliestaten en Russische tsaren?

Ik vind het dus een heel mooi initiatief Lambert, die 2,8 miljard voor het Europese onderwijs- en innovatie-instituut. Helemaal omdat dit instituut bijdraagt aan betere coördinatie van nationale onderzoeken. Maar laten we niet alleen naar Europa blijven staren voor investeringen in onderzoek en ook onze eigen aardgasbaten aanwenden voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.