Zoeken

Ferd Crone Duurzame projecten meer gebaat bij goede keten

"Subsidies gemeenten zinloos zonder afzet"

#ferdcrone

Gemeenten en provincies zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden op de energiemarkt. Ze willen snel verduurzamen, maar komen vaak niet verder dan ambitieuze beleidsdoelen als ‘onze stad klimaatneutraal in 2040' en het maken van subsidiepotjes voor isolatie of nieuwe zonnepanelen. Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en oud-woordvoerder energiemarkt voor de PvdA in de Tweede Kamer, pleit voor meer aandacht voor de rol van ketenmanagement - het begeleiden van de relatie tussen afnemers en leveranciers. "Gemeenten en provincies moeten de juiste mensen bij elkaar brengen. Zo kunnen ze als regisseur een goed functionerende markt creëren. Dat is hun belangrijkste rol. Bakken met subsidies zijn leuk, maar zonder afzet heb je er niets aan."

Als voorbeeld noemt Crone het beleid van zijn gemeente Leeuwarden om een markt voor auto's op groen gas van de grond te krijgen. "Daar was sprake van een kip-en-het-ei-probleem. Er waren geen pompen bij de benzinestations omdat er geen auto's waren die op groen gas reden, en andersom. De gemeente Leeuwarden heeft dat doorbroken. We zijn met autodealers, pomphouders en vlooteigenaren om tafel gaan zitten. Daar hebben we met elkaar afgesproken dat die auto's in die showroom kwamen te staan en de pompen werden aangelegd. De gemeente Leeuwarden geeft bovendien 1.000 euro subsidie op iedere auto. Nu hebben we elf gaspompen en de meeste op groen gas rijdende auto's van Nederland. Die truc passen we nu toe op heel veel gebieden. Gewoon met de betrokkenen om tafel gaan zitten."

Zichtbaar

Wij hebben gezien dat als je stelselmatig een markt maakt die op eigen benen staat, de werkgelegenheid er vanzelf bijkomt, vertelt Crone. "Het gaat om concrete en zichtbare acties. Mensen zien die auto's hier op gas rijden. Onlangs is hier ook een fabriek voor elektrische scooters geopend. Wij geven geen subsidie voor productie in Duitsland of andere landen, maar willen dat het beleid effect heeft voor onze eigen burgers. In die zin wil ik mijn doelstellingen ook zo tastbaar mogelijk maken. Ik definieer ze liever in concrete termen als ‘100.000 auto's op gas' en ‘20 biogaspompen in de provincie' dan ‘klimaatneutraal over 20 jaar'."

Ontzorgen

Een regisserende overheid moet het de burgers makkelijker maken, vindt Crone. "Een voorbeeld: ik heb nu zonnepanelen op het dak van mijn huis. Ik heb daar ontzettend veel dingen zelf voor moeten uitzoeken. Passen de panelen op mijn dak? Welk soort zonnepaneel wil ik hebben? Hoeveel heb ik er nodig? Welke installateur heeft hier verstand van? Ook hier geldt dat je een regisseur voor de keten nodig hebt. Die moet twee dingen doen: zorgen voor een geloofwaardige businesscase en ontzorgen. Je kunt niet van burgers en bedrijven verwachten dat ze de hele keten overzien. Ik merk dat gemeenten en provincies een goede rol kunnen spelen bij het organiseren van de markt. Ze kunnen de onzekerheden wegnemen. Als een burger een zonnepaneel wil, zou hij alleen een kruisje moeten zetten onder het contract. Dan doen de bedrijven het werk wel."

Volg ons op Twitter: @energiepodium