Zoeken

Fiat: Fiscale wetgeving belemmert rijden op groen gas

"Binnen tien jaar een half miljoen auto's op groen gas is mogelijk"


"Rijden op elektriciteit lijkt duurzaam, maar stroom wordt in Nederland voor het grootste deel opgewekt in gas- en kolencentrales", zegt Fiat's public relations-directeur Hans Vervoorn. "Door elektrisch te rijden dringen we de CO2-uitstoot maar beperkt terug."

"Fiscale wetgeving is de grootste barrière bij de ontwikkeling van rijden op groen gas", stelt Vervoorn. Bij het vaststellen van de belastingen op auto's kijkt de Belastingdienst namelijk alleen naar de CO2-uitstoot die via de uitlaat vrijkomt - de zogeheten tank-to-wheel-benadering. Dan doet elektrisch rijden het uitstekend. Zonder uitlaat is er immers geen uitstoot. Als de CO2 die vrijkomt bij winning, raffinage en het transport van de energie ook wordt meegerekend - de zogeheten well-to-wheel-benadering - komt groen gas echter als CO2-armste uit de bus. Doordat het Rijk enkel naar de uitstoot tijdens het rijden kijkt, is elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijker, terwijl rijden op groen gas beter is voor het milieu. "Er is geen gelijk fiscaal speelveld. Dat belemmert de ontwikkeling van groengas voor de mobiliteit."

““Elektrisch rijden veroorzaakt 75 tot 90 gram CO2-uitstoot per kilometer, groen gas 30 tot 35””

Op zijn stelling kracht bij te zetten, wijst Vervoorn op cijfers van onderzoeksbureau Ecorys. Volgens de benadering die ook de Belastingdienst hanteert, stoot een wagen uit de middenklasse op groen gas per kilometer circa 120 tot 145 gram CO2 uit. Eenzelfde elektrische auto is dan CO2-neutraal. Als de gehele Nederlandse brandstofketen bekeken wordt, doet elektrisch het volgens de Ecorys-cijfers een stuk slechter: 75 tot 90 gram CO2 per kilometer, in vergelijking met 30 tot 55 gram bij groen gas. Dat is het punt van Vervoorn. "Groen gas is écht duurzaam, bij elektrisch rijden houden we ons zelf voor de gek door te veronderstellen dat het altijd CO2-neutraal is."

Het verschil zit hem dus in hoe de stroom wordt opgewekt. "Om een wagenpark aan elektrische auto's duurzaam te krijgen, moeten we Nederland volzetten met windmolens en zonnepanelen", zegt Vervoorn. "We zijn nog heel ver af van een volledig duurzame stroommix. Nederlandse elektriciteit komt nog grotendeels uit gas- en kolencentrales." Groen gas ontstaat echter uit biologisch afbreekbaar afval, dat wordt vergist en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. "Afval is er genoeg. De potentie is groot." Onderzoeksinstituut TNO bevestigt dat: In 2020 kan voldoende groen gas opgewekt worden voor 100.000 auto's. Fiat gaat zelfs nog verder: "Binnen tien jaar kunnen mogelijk een half miljoen auto's op groen gas rijden". Naar verwachting kan eind 2014 bij circa 150 locaties groen gas getankt worden.

Voor Vervoorn is de lage CO2-uitstoot echter niet het enige voordeel van groen gas. De brandstof is namelijk ook een stuk goedkoper in gebruik, volgens Groen Gas Mobiel zo'n 45 procent in vergelijking met benzine. "Groen gasproductie in Nederland zorgt bovendien voor veel extra banen, terwijl Nederland via elektrisch rijden nauwelijks extra banen krijgt. Wat ons betreft is het vergisten van afval dan ook een mooie manier om fossielvrij te rijden, juist in ons agrarische Nederland."

(Foto's: Fiat)