Zoeken

GasTerra Transitie Jaarprijs: Energiemeter voor hotels

Tweede prijs GasTerra Transitie Jaarprijs 2011 in de praktijk testen

Ieder jaar roept GasTerra middels de GasTerra Transitie Jaarprijs alle studenten van hogescholen op om mee te werken aan het verduurzamen van de energievoorziening. Dat heeft al heel wat mooie concepten opgeleverd. Maar hoe gaat het verder na het winnen van de prijs? In deze serie maken we een rondgang langs de winnaars van de afgelopen jaren. Zoals met de Energiemeter voor hotels, waarmee een team van de NHTV Hogeschool in Breda in 2011 de tweede prijs in de wacht sleepte.

De vierdejaars studenten International Hotel Management Marlijne Opdam, Pauline Avontuur, Margrethe Smulders en Denise Jansen wonnen in 2011 met een interactieve energiemeter voor hotelkamers de tweede prijs. Deze meter moet gasten gaan stimuleren bewuster en zuiniger om te gaan met energie, zowel binnen als buiten de hotelkamer.

Vervolgonderzoek

Docent Frans Melissen vertelt dat van het prijzengeld twee van de vier studenten die gewonnen hebben vier maanden lang één dag per week zijn ingehuurd om vervolgonderzoek te doen. Een van die studenten is Margrethe Smulders: "Samen met Marlijne Opdam heb ik diverse bedrijven en hotels geïnterviewd. Niet alleen om te onderzoeken of zij geïnteresseerd zijn in een energiemeter voor hotelkamers, maar ook om te kijken welke functies deze meter zou moeten hebben." Nu dit onderzoek is afgerond, wordt het onderdeel van een breder onderzoekstraject naar duurzaamheid in accommodaties in Nederland. Melissen: "We gaan kijken of het mogelijk is om binnen één à twee hotels enkele hotelkamers zo in te richten, dat we daar zo'n energiemeter kunnen testen."

Smulders vertelt dat op basis van het onderzoek is gebleken dat hiervoor het best een applicatie voor iPhone of iPad gebruikt kan worden. Melissen: "Die zouden we kunnen laten voeden door sensoren op alle leidingen in de hotelkamer, zodat we kunnen meten wat er in die hotelkamer aan water en energie gebruikt wordt. Na de zomervakantie willen we dit gedurende een aantal maanden gaan testen en kijken hoe gasten het ervaren om met zo'n app te werken. De uitkomsten hiervan zullen tevens een rol spelen in het advies hoe accommodaties in Nederland duurzamer gemaakt kunnen worden."

Transitie Jaarprijs deel van vak maken

Over de Transitie Jaarprijs zegt Melissen: "Aan de ene kant vind ik het een ontzettend mooi initiatief en wij zijn natuurlijk heel trots op het winnen van de tweede prijs. Tot mijn spijt en grote verbazing is er dit jaar echter geen belangstelling vanuit de studenten om mee te doen. Ik merk, en dat heeft ook te maken met zaken als langstudeerboetes, dat studenten niet snel geneigd zijn om dingen extra te doen boven op hun studie. Toch is duurzaamheid een onderwerp dat veel studenten boeit. Volgend jaar ga ik dan ook kijken of ik deelname aan de Transitie Jaarprijs als een onderdeel van een vak kan introduceren."

Hoewel nog niet voldoende, wordt er volgens Melissen op zijn hogeschool wel steeds meer aandacht besteed aan energie. "Als wij aandacht besteden aan duurzaamheid, doen wij dat echter niet alleen vanuit energieperspectief. En dat is eigenlijk ook mijn enige kritiekpuntje op de Transitie Jaarprijs: dat deze wel heel specifiek op energie gericht is. Op basis van eigen onderzoek in de laatste twintig jaar is mijn ervaring dat energie weleens een van onze minste problemen zou kunnen zijn. Want daar zijn technisch gezien al allerlei oplossingen voorhanden. Op andere terreinen, bijvoorbeeld bij de voedselproductie, ligt dat veel lastiger. Ik zou er dan ook erg voor zijn als de Transitie Jaarprijs in de toekomst een iets breder perspectief zou kiezen."

Volg ons op Twitter: @energiepodium