Zoeken

Geothermie hot in Groot-Brittanië

"Techniek staat nog in de kinderschoenen"

De Britse eilanden bezitten een enorm potentieel om elektriciteit en warmte te winnen uit diepe geothermie (aardwamte), blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport.

Volgens het onafhankelijke rapport bevinden de zogenaamde ‘hotspots' - locaties die geschikt zijn om naar diepe aardwarmte te boren - zich goed verspreid door het hele land. Samen zouden zij 9,5 gigawatt basislast vermogen kunnen leveren. Dat is vermogen dat altijd even hoog ligt, ongeacht de vraag. Dat is voldoende om 20 procent van de Britse vraag te dekken. Er is ook genoeg potentieel voor 100 gigawatt aan warmte, ofwel de volledige Britse warmtevraag.

Maar Ryan Law, Managing Director van Geothermal Engineering Ltd., wil bij zulke cijfers meteen een voorbehoud plaatsen: "Diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen. Theoretisch is het mogelijk dergelijke hoeveelheden energie te produceren, maar er valt eerst nog een boel te bewijzen."

Geen risico's
Er zijn momenteel twee locaties in Engeland met een vergunning voor geothermische werkzaamheden: bij het Eden project en het United Downs project, beiden in Cornwall. Op geen van beide locaties wordt al geboord. Ryan Law: "Het is heel moeilijk financiering te krijgen voor dit soort projecten. Men neemt op het moment liever geen risico's. Bovendien is de regering het subsidieniveau voor stroom uit diepe geothermie aan het herzien en dat moeten we even afwachten."

Die herijking kan elk moment klaar zijn. Het rapport had benadrukt dat het huidige subsidieniveau niet voldoende is. Dat vindt Law ook: "Wat we nodig hebben, ten eerste, is een behoorlijk vergunningensysteem voor geothermie. Dat is er niet en dat schrikt investeerders af. Ten tweede hebben we een concurrerend subsidieniveau nodig. Nu kunnen we niet opboksen tegen Duitsland en Frankrijk."

Volgens het rapport is er veel ruimte voor kostenverlaging in de geothermie. Law hoopt dat als geothermie voet aan de grond krijgt, de boorplatforms goedkoper worden. Maar veel belangrijker, zegt hij, is vooruitgang in boortechnieken. Een aantal grote bedrijven doet onderzoek naar veel snellere methoden om in hard gesteente te boren: "Ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat in tien tot vijftien jaar de kosten van de projecten flink omlaag zullen gaan. We zien dat al in Duitsland. Alleen al door kennis op te doen, door op dezelfde locatie te boren, blijkt dat het de kosten tussen het eerste, tweede en derde boorgat enorm verschillen."

Maar hij waarschuwt ook dat de ontwikkeling van diepe geothermie tijd zal kosten. "Iedereen is op zoek naar de heilige graal. We weten allemaal dat hoe dieper we boren, hoe warmer het wordt, dus in principe is geothermie overal mogelijk. Maar dan zijn we 40 jaar verder. Duitsland heeft een paar projecten en loopt voorop binnen Europa. Maar ik denk dat Zwitserland ze gaat inhalen. Daar zijn nu hoge subsidies en andere prikkels om te boren."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium