Zoeken

Gertjan Lankhorst gaat blind voor een allang verloren zaak

Auteur

Gertjan Lankhorst

Lezer Arash Aazami in discussie met Gertjan Lankhorst: "Gas moet zo snel mogelijk prijs maken voor hernieuwbare bronnen"

Het verhaal van Gertjan Lankhorst 'Nederland moet aardgasland blijven' is geraffineerd, maar slecht onderbouwd. Waar Lankhorst stelt dat het onwaar is dat wij fossiele brandstoffen overbodig moeten maken, refereert hij naar het economische belang dat geschaad zou worden. Kort gezegd: "Onze planeet is een kleine prijs die we moeten betalen om de economie te redden". Dat hij stelt dat gas goed is en fantastisch en voorradig, is niet meer dan zelfpromotie: "Wij van wc-eend adviseren wc-eend".

Verderop stelt Lankhorst dat er nog voor 50 jaar gas in Slochteren te winnen is, waarvan 10-15 jaar op het huidige niveau. Dit rijmt niet met twee zaken: Ten eerste is 50 jaar een oogwenk in de menselijke geschiedenis. Ten tweede is 10-15 jaar op het huidige niveau niet vol te houden bij stijgende vraag. Gelukkig stagneert de vraag naar gas in Nederland iets, maar nog niet voldoende. Dit zou betekenen dat niet onze kinderen, maar wijzelf al de dupe zullen worden van ons beleid. Het gebeurt sneller dan wij denken. Zodra de gasbronnen voor meer dan de helft leeggehaald zijn (en we zijn ermee begonnen in 1958), wordt het exponentieel moeilijker om dezelfde hoeveelheid gas te winnen. Het wordt dus exponentieel arbeidsintensiever, en dus duurder, om dezelfde hoeveelheid gas te blijven winnen. Dat gaat grote invloed hebben op de gasprijs. Gas moet, net zoals olie en kolen, dus zo snel als mogelijk plaats maken voor hernieuwbare bronnen.

Op het einde stelt Lankhorst dat de winning van schaliegas goed is. Alle experts zijn het er echter over eens dat de ‘fracking'-methode - waarbij schaliegas wordt gewonnen door grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de grond in te pompen, waarvan het grootste deel achterblijft - zeer nadelige consequenties heeft voor het milieu. De CO2-uitstoot gaat misschien omlaag, omdat kolen door gas worden vervangen. Maar het milieu wordt er alleen maar slechter van. Zoals Lankhorst zichzelf in dit artikel presenteert, lijkt het alsof hij nietsontziend is, en blind voor de consequenties doorgaat met het verdedigen van een zaak die allang verloren is. Lankhorst staat blijkbaar niet open voor oplossingen waar de wereld, hijzelf incluis, wel wat aan hebben.

Met vriendelijke groet,

Arash Aazami, Oprichter BAS Energie

Lees hier zijn blog ‘Arash blogt'

Reactie Gertjan Lankhorst: “Wees blij met gas zolang we nog niet volledig duurzaam kunnen zijn”

"Ik meen dat het onwaar is dat we snel van fossiele brandstoffen moeten zien af te komen"

Bijna iedereen kan lezen, maar niet iedereen kan ook begrijpend lezen. Deze reactie van Arash Aazami op mijn column op Energiepodium, ‘Nederland moet aardgasland blijven', is daar een goede illustratie van. Zo lees ik met verbazing dat ik heb geschreven dat het "onwaar is dat wij fossiele brandstoffen overbodig moeten maken." Dat stond er niet. Ik meen dat het onwaar is dat we snel van fossiele brandstoffen moeten zien af te komen. Een subtiel maar essentieel verschil. Natuurlijk moeten we uiteindelijk naar een volledig duurzame energievoorziening toe, maar het is van het grootste belang dat we dat op een verantwoorde manier doen, met oog voor het rendement van onze inspanningen, zowel economisch als ecologisch. Het citaat dat me vervolgens in de mond wordt gelegd (het staat immers tussen aanhalingstekens) dat "onze planeet een kleine prijs (is) die we moeten betalen om de economie te redden", raakt helemaal kant noch wal. Niets in mijn tekst ondersteunt deze bewering. Ik ben er juist van overtuigd dat we én de economie kunnen redden én tegelijkertijd de planeet (lees het milieu) kunnen sparen.

De rest van de reactie van Aazami maakt het er niet beter op. Het is een aaneenschakeling van generalisaties en boude stellingen die niet worden bewezen met feiten en cijfers.

Zo schrijft hij dat het huidige productieniveau van aardgas niet is vol te houden bij stijgende vraag. Daarna erkent hij direct dat de vraag stagneert. Wat is het nu? Hij meent vervolgens dat het ‘exponentieel' (?) moeilijker en dus duurder wordt om dezelfde hoeveelheid gas te winnen. Ik kijk op van de stelling dat de gasprijs daardoor zal stijgen. De feitelijke ontwikkeling in de VS verloopt anders. Daar wordt inderdaad gas gewonnen tegen hogere productiekosten, maar de prijs is door het grote nieuwe aanbod juist gedaald.

Ten slotte schaliegas: veel deskundigen vinden juist dat dit heel goed verantwoord gewonnen kan worden, als aan een aantal stringente voorwaarden wordt voldaan. Zonder dat het milieu er slechter van wordt dus (zie hiervoor ook de net gepubliceerde studie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), ‘Golden Rules for a Golden Age of Gas').

Gelukkig maakt Arash Aazami één opmerking waarmee ik het hartgrondig eens ben: ‘Gas moet, net zoals olie en kolen, zo snel als mogelijk plaats maken voor hernieuwbare bronnen.'

Inderdaad, zo snel mogelijk. Zolang we dat niet kunnen, althans niet volledig en niet verantwoord, moeten we blij zijn dat we nog zoveel gas hebben, ook in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra

NB: Ik kan wc-eend aanbevelen; het werkt prima.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst is voorzitter van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers