Zoeken

Groene christendemocraten en liberalen van Nederland: verenigt u!

Auteur

Joris Wijnhoven

Joris Wijnhoven praat met CDA- en VVD-leden

11 mei gebeurt er in Den Haag iets bijzonders: kiezers van CDA en VVD komen samen voor een heuse demonstratie. Onder de noemer ‘Laat het klimaat niet aan Greenpeace over' zullen enige tientallen liberale en christendemocratische kiezers op beschaafde, maar niet mis te verstane wijze aan hun parlementariërs duidelijk maken dat ze een stevige klimaatparagraaf in het nieuwe regeerakkoord verlangen.

Ik zal er niet omheen draaien, wij van Greenpeace zijn zelf initiatiefnemer van deze demo. Spontaan zal groen rechts niet op de barricade klimmen, dus bieden wij ze graag de helpende hand. Want het is belangrijk dat dit geluid niet alleen wordt vernomen uit de mond van bestuurders als Ed Nijpels of een gedeputeerde als Jan Jacob van Dijk, maar ook van gewone kiezers.

De actie sluit aan op een online campagne, waarbij we kiezers vragen om een boodschap over de noodzaak van stevig klimaatbeleid achter te laten voor de formerende partijen. Daarbij kunnen mensen ook aangeven wat ze gestemd hebben. Opvallend hebben al bijna 1.000 CDA- en VVD-kiezers een persoonlijk statement achtergelaten.

Dat is een belangrijk signaal aan de formateurs, want het creëert ruimte voor Buma en Rutte om D66 en GroenLinks tegemoet te komen, die in hun verkiezingsprogramma's (in tegenstelling tot CDA en VVD) wel uitgewerkte plannen opnamen om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe meer mensen uit rechtse kringen aangeven dat het echt te armoedig is om klimaatbeleid links te laten liggen, hoe beter.

““Ik kies er nu voor een rol te spelen achter de schermen”, hoorde ik veel terug.”

Voor de organisatie van de actie op 11 mei maakte ik een rondgang langs zeker vijftig meer en minder bekende partijleden van CDA- en VVD-huize, waarvan ik vermoedde dat ze het milieu een warm hart toedragen. Het beeld dat ik kreeg was zo klaar als een klontje: bijval alom voor de boodschap van deze actie. Wethouders, gedeputeerden, oud-Kamerleden, raadsleden, bestuurders van de gelieerde jongerenorganisaties en beroepsbestuurders toonden zich vrijwel zonder uitzondering enthousiast. Dat slechts een enkeling uit het actieve partijkader ervoor voelt ook voor het oog der natie aan een heuse demonstratie mee te doen, maakt eigenlijk niet zoveel uit: dat is wellicht meer iets voor ‘gewone' kiezers.

"Ik kies er nu voor een rol te spelen achter de schermen", hoorde ik veel terug. Dat belooft nog wat! Want als ook maar de helft van de mensen waarmee ik contact had zich daadwerkelijk wendt tot de onderhandelaars of de kringen daarom heen, dan krijgen die het nog druk. Heel belangrijk, want het zal zeker helpen als Buma en Rutte niet alleen van Klaver, Pechtold en Klaas Knot horen dat er nog heel wat nodig is om Nederland aan de afspraken van Parijs te laten voldoen, maar ook van hun eigen mensen. Dat daarbij alle wegen worden bewandeld, maakt die boodschap alleen maar sterker. In de vorm van een manifest van het CDJA en de JOVD met de andere jongerenorganisaties; bij monde van Ed Nijpels en andere coryfeeën op tv en in de krant; middels een gezamenlijke paragraaf voor het regeerakkoord met de duurzaamheidsnetwerken van VVD, CDA en andere politieke partijen. En dus ook via gewone kiezers, via een online petitie én in levende lijve tijdens een demonstratie in Den Haag.

Joris Wijnhoven is Campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. Op Twitter is hij actief onder @JorisW_GP

Joris Wijnhoven

Joris Wijnhoven werkt bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Op twitter is hij actief onder @JorisWijnhoven