Zoeken

Grootste bottleneck ligt bij fysieke infrastructuur

Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar één Europese elektriciteitsmarkt, meent Peter Plug, directeur van de directie Regulering Energie en Vervoer bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

#peterplug

Volgens Plug moet er voor de integratie van het Europese energienet meer fysieke infrastructuur bijkomen. "Daar zit, denk ik, nog wel de grootste bottleneck."

Plug is voorstander van een verdere integratie van de elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa. "Het gaat de goede kant op, maar er moet nog heel veel gebeuren. Om een geïntegreerde Europese energiemarkt te hebben, moet je aan de ene kant zorgen dat alle spelregels die op energie- en gasmarkt gelden, op elkaar worden afgestemd. Een discussiepunt bij die koppeling in Noordwest-Europa was bijvoorbeeld - heel flauw - tot hoe laat je mag inbieden. Er golden verschillende spelregels op de diverse markten, waardoor de tijdstippen tot wanneer men kon bieden per markt verschilden. Dat zijn allemaal dingen die geregeld moeten worden. Dat moet je harmoniseren."

Geld

Naast investeringen in nieuwe infrastructuur moet van de bestaande infrastructuur beter gebruik worden gemaakt, aldus Plug. "Daar loop je ook weer tegen allerlei bepalingen in wet- en regelgeving aan. Nederland is te klein om effectieve concurrentie op de groothandelsmarkt te krijgen. Dat geldt voor gas en dat geldt in zekere zin ook voor elektriciteit. Als er geen concurrentie op de groothandelsmarkt is, heeft dat ook negatieve consequenties voor de concurrentie op de consumentenmarkt. Als twee bedrijven maar bij één plek kunnen inkopen, beperkt dat de mogelijkheden om te concurreren."

Plug ziet in een grotere marktwerking een zeer belangrijk voordeel van één Europese energiemarkt. "Ik ben ervan overtuigd dat met marktwerking de prijzen lager zijn dan zonder marktwerking. De elektriciteitsprijs is daarnaast wel afhankelijk van bijvoorbeeld de olie- en gasprijs en andere factoren. Als Duitsland zeven tot acht kerncentrales uitschakelt, dan heeft dat meteen impact op de elektriciteitsprijs in Nederland. In Duitsland wordt hierdoor elektriciteit schaarser en in Nederland ook. Marktwerking leidt tot lagere prijzen, maar door de invoering van de liberalisering zie je dat door andere factoren, zoals hogere inkoopkosten, de prijzen in absolute zin niet naar beneden gaan. Maar studies laten wel voortdurend zien dat die prijzen zonder concurrentie nog hoger zouden zijn."

Volg ons op Twitter: @energiepodium