Zoeken

Grote energieprojecten op komst in Rotterdamse haven

Mogelijk stoomnetwerk, restwarmte, CCS en wind in grootste haven van Europa

Rotterdam zet zich al geruime tijd in om de CO2-uitstoot in de Maasstedelijke regio aan te pakken. In 2025 moet die zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Ruud Melieste, hoofd Energie & Procesindustrie van het Havenbedrijf Rotterdam: "Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om van Rotterdam een echte Energy Port te maken."

Melieste noemt twee energie-efficiency projecten die van groot belang zijn voor de Maasstad: Stoompijp Botlek en duurzame restwarmtelevering aan huishoudens in Rotterdam-Zuid. Melieste: "Stoompijp Botlek is in februari dit jaar definitief geworden. Dat wordt in Rotterdam als een mijlpaal beschouwd. Jarenlang hebben we naar dit besluit toegewerkt. Nu wordt het eerste stuk van de stoompijp dan eindelijk aangelegd. De werkzaamheden beginnen dit voorjaar."

Botlek

Stoompijp Botlek behelst de aanleg van een gezamenlijk stoomnetwerk van leveranciers en afnemers van hogedrukstoom, en verhoogt de efficiency in energiegebruik. Het netwerk draagt met 400.000 ton CO2-reductie in belangrijke mate bij aan de klimaatdoelstellingen van de haven.

Melieste: "Het eerste deel van 2 kilometer lengte bestaat uit een stoomleiding en een condensator retourleiding. Deze wordt aangelegd in het Botlekgebied tussen AVR-afvalverwerking en chemiebedrijf EKC, Emerald Kalama Chemical. AVR levert stoom, EKC gaat die gebruiken bij het productieproces. Netbeheerder Stedin gaat de stoompijp realiseren en exploiteren. De stoompijp wordt in een vervolgfase doorgetrokken naar andere klanten in de Botlek."

Restwarmte

Een tweede energie-efficiencyproject is in de maak in Rotterdam-Zuid. Onlangs werd bekend dat het Warmtebedrijf Rotterdam heeft besloten om vanuit AVR naar Zuid een transportsysteem van 26 kilometer lengte aan te leggen voor de levering van restwarmte. Melieste: "Nuon en Eneco nemen die af en gaan die leveren die aan 50.000 huishoudens. In 2013 moet dit operationeel zijn."

CCS

Dit voorjaar nog wil Rotterdam op het gebied van ondergrondse CO2-opslag een aantal doorbraken bereiken, zegt Melieste. Het Havenbedrijf is nu in gesprek met ROAD, een joint venture van energiebedrijven E.ON Benelux en GDF SUEZ. ROAD wil in 2015 op de Maasvlakte CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Melieste: "Het is de bedoeling dat we daar nu een definitief besluit over nemen."

Samen met het bedrijf Air Liquide en netbeheerder Stedin kijkt het Havenbedrijf of er een grootschalig CO2-inzamelsysteem in Rotterdam gerealiseerd kan worden, meldt Melieste. "Hierop zouden meer bedrijven aangesloten moeten worden. Ook bestaan er plannen voor de bouw van een shipping terminal, waar CO2 vloeibaar gemaakt wordt en van waaruit het kan worden verscheept naar opslagvelden in zee."

Duurzame energie

Het stimuleren en realiseren van duurzame energie krijgt veel aandacht in Rotterdam. Samen met het Rijk is het Havenbedrijf een inschrijvingsprocedure gestart voor een groot windpark (minimaal 100 megawatt) op de zeewering van de tweede Maasvlakte, zegt Melieste. "Dat moet een toonaangevend windpark worden met de grootste en modernste windmolens. Er is veel belangstelling van energiemaatschappijen en windexploitanten om hierop in te schrijven."

Ook noemt Melieste biomassa: "Hiermee willen we flinke stappen zetten. We willen als Havenbedrijf de import van biomassa vanuit Noord en Zuid-Amerika faciliteren. We verwachten dat deze import vanaf 2015 fors zal groeien. De haven van Rotterdam bereidt zich voor op een biomassa-hub."

Volg ons op Twitter: @energiepodium