Zoeken

Hervormingen brengen kleinschalige opwekking in Duitsland in gevaar

Lars Holstenkamp, Leuphana Universiteit Lüneburg: "Nieuwe eisen verlagen opbrengst"

Duitse burgers worden geconfronteerd met hervormingen van het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), waardoor de winstgevendheid van hun duurzame stroomproductie flink kan afnemen. Als een nieuw voorstel van De Bondsregering wordt aangenomen in de Bondstag, worden kleine producenten van energie ertoe gedwongen hun stroom volgens de richtlijnen van de stroombeurs op de markt te brengen. Tot nu gebeurt dat veelal automatisch via de netbeheerders. Hiertoe moeten consumenten de stroom die zij opwekken, onderbrengen bij een commerciële partij. Die moet de installaties in een portfolio brengen, de capaciteit sturen en de handel in stroom aan de beurs organiseren. De gespecialiseerde ondernemingen die de stroom op de markt brengen, zouden nauwelijks geïnteresseerd zijn in kleine private investeerders. De kosten van dit proces maken eigen productie minder winstgevend. Dit nieuwe beleid, dat ‘directvermarkting' genoemd wordt, staat onder flinke kritiek van groene organisaties.

Onderzoeker Lars Holstenkamp van de Leuphana Universiteit voerde een onderzoek hiernaar uit in opdracht van de groene NGO BUND en de stichting voor energieopwekking door burgers Bündnis Bürgerenergie. Volgens de studie zal het voor de energiecoöperaties, burgerwindparken en privépersonen moeilijker worden zich op energiemarkt te handhaven. "De grens voor deze verplichte ‘directvermarkting' komt bij installaties van 500 kilowatt te liggen en zal later naar 100 kilowatt worden verlaagd. Het blijkt dat vooral kleine installaties in de problemen komen, waarschijnlijk omdat de commerciële marktpartijen van een minimale grootte uitgaan. De nieuwe regels leiden tot transactiekosten, waardoor kleinschalige opwekking uiteindelijk niet loont. Kleinere installaties zullen naar verwachting als laatste en met de slechtste condities worden bediend."

““Consumenten gaan zich organiseren in coöperaties, maar ook dat kost geld””
Wanneer de kleine energieleveranciers via samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat ze groter worden - waarmee ze al zijn begonnen - hebben ze natuurlijk meer mogelijkheden. "Voor sommigen zou het zelfs de enige overlevingskans zijn op de middellange en lange termijn", zegt Holstenkamp. "Maar het oprichten van die coöperaties kost geld. Vergeleken met de huidige situatie verslechtert de winstgevendheid."

Ook is de regering van plan om vanaf 2017 een aanbesteding te verplichten voor iedereen die subsidie wil voor het bouwen van hernieuwbare energie-installaties. "Dat zou wel eens het definitieve einde voor onze burgerenergie kunnen betekenen", waarschuwt Holstenkamp. "Aanbestedingen zijn vooral gunstig voor grote aanbieders. Dit omdat zij de transactiekosten en risico's van zo'n procedure beter kunnen opvangen. Consumenten die mee willen doen in een dergelijke aanbestedingsprocedure hebben die luxe niet. Zij missen het eigen vermogen en kunnen de transactiekosten niet financieren. Het zal voor hen moeilijk worden om de concurrentie aan te gaan."