Zoeken

Het Energieakkoord is in financieel opzicht knap werk

John Kerkhoven: "Beeld over dure maatregelen is te negatief"

In 2014 komen alle kosten van brandstoffen en de afschrijvingen van alle warmte- en elektriciteit producerende apparaten in Nederland op afgerond 42 miljard euro per jaar. Indien we in het Energietransitiemodel het scenario van het Energieakkoord openen, komen we echter op afgerond 47 miljard. Wat verklaart nu de stijging van 5 miljard euro per jaar?

Wel ten eerste is er de aanname gedaan in de doorrekening van het Energieakkoord door de rekenmeesters van ECN en PBL dat de prijzen van gas en olie licht stijgen. Indien we deze prijsverhoging van gas en olie weer terugzetten op prijzen van 2014, dan komen we weer op energiekosten voor Nederland van afgerond 42 miljard per jaar.

Ten tweede doen ECN en PBL in de doorrekening van het Energieakkoord de aanname dat de economie licht groeit. Een jaarlijkse groei met 1.5 procent die zich de modellen vertaalt naar een energetische groei van ongeveer 0.75 procent. Halen we die 0.75 procent groei uit het scenario, dan resulteren er nog slechts energiekosten van 40 miljard euro per jaar. Of 2 miljard minder dan vandaag.

““Het zijn de exogene variabelen (olieprijs, gasprijs en economische groei) die de jaarlijkse energiekosten doen stijgen””

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de investeringen die nodig zijn om ieder jaar 1.5 procent energie-efficiënter te worden in de industrie en landbouw niet in het model staan. We weten gewoonweg niet wat de industrie allemaal gaat doen om ieder jaar energie-efficiënter te worden. Maar wat we wel kunnen doen, is ook die algemene aanname uit het scenario halen. Dan blijven alleen concrete maatregelen in de gebouwde omgeving, transport en de energieproductiesector over. Door de 1.5 procent efficiency per jaar aanname in industrie en kassenteelt te schrappen, blijven er jaarlijks energiekosten over van 41 miljard.

Kortom het zijn de exogene variabelen (olieprijs, gasprijs en economische groei) die de jaarlijkse energiekosten doen stijgen. Als je alleen kijkt naar de maatregelen om de brandstofmix aan te passen (paar oude kolencentrales dicht, paar nieuwe kolencentrales open en meer duurzame energie) en energie-efficiëntie maatregelen in huizen, kantoorgebouwen, transport en de elektriciteitsproductie sector, dan gaan we er per huishouden ongeveer 140 euro per jaar op vooruit.

Met de nieuwe energiemix voor 2020, tenminste als je het Energieakkoord uitvoert, ben je iets minder afhankelijk van andere landen, daalt de CO2-uitstoot , neemt het percentage duurzame energie toe en geef je ook nog eens een behoorlijke impuls aan de werkgelegenheid. En dat alles bij lagere kosten. Best knap.

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.