Zoeken

Het Energieakkoord zou ook Klimaatakkoord kunnen heten

Auteur

John Kerkhoven

John Kerkhoven: "Uitvoering van het akkoord verlaagt de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen in zes jaar met ruim 20 procent"

De laatste jaren zijn we in Nederland ons zicht op onze eigen bijdrage aan het verminderen van broeikasgassen een beetje kwijtgeraakt. Dat komt door ingewikkelde regels rond broeikasgassen voor de industrie (het emissiehandelssysteem) en het meerekenen van andere broeikasgassen zoals lachgas en ammoniak. Helaas doen we het ondanks de crisis en verminderde economische groei niet goed op dat gebied. Onze uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen lag in 2010 zo'n 6 procent boven het niveau van 1990 en is sindsdien ongeveer op dit niveau blijven steken.

In de doorrekening van het Energieakkoord houden de energieonderzoekers van ECN rekening met een jaarlijkse economische groei van ongeveer 1.5 procent. Dan komt de CO2-uitstoot zelfs op 13 procent boven het niveau van 1990 in 2020 als je de huidige energiemix en technologieën blijft inzetten. Dat is ruim 30 procent hoger dan het beeld wat de meeste mensen in hun hoofd hebben zitten, namelijk dat we als Nederland voor een reductie van 20 procent CO2-uitstoot (inclusief andere broeikasgassen) gaan in 2020.

““Het uitvoeren van het akkoord zal voor het eerst in de geschiedenis in Nederland leiden tot een substantiële daling van de CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen””

De maatregelen uit het Energieakkoord zorgen voor een enorme verbetering. Als het ons lukt dit akkoord te realiseren, kom je op -10.2 procent CO2-uitstoot ten opzicht van 1990 in 2020. Dat is een daling van ruim 20 procent in zes jaar tijd. Met andere woorden: het Energieakkoord had net zo goed het Klimaatakkoord kunnen heten. Het uitvoeren van het akkoord zal voor het eerst in de geschiedenis in Nederland leiden tot een substantiële daling van de CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen. De Europese Unie gaat voor 20 procent CO2-reductie in 2020. In dat opzicht dragen we de helft van onze fair share bij.

In het Energietransitiemodel kun je het business-as-usual scenario (dus zonder de invloed van het Energieakkoord) hier vinden. Daarbij gaan we uit van een lichte economische groei, een beperkte stijging van de prijs van aardgas en aardolie, en voeren we verder geen veranderingen door.

Het business-as-usual scenario levert verder het volgende resultaat in het dashboard:

Niet alleen stijgt de CO2-uitstoot, maar ook stijgen de kosten met ongeveer 8 miljard per jaar. Doordat de energiemix en de technologie-inzet gelijk blijven, is het percentage duurzame energie slechts 4 procent.

Maar als je het Energieakkoord scenario laadt in het Energietransitiemodel met dezelfde economische groei (+1.5 procent per jaar) en energetische groei (+0.7 procent per jaar) en dezelfde stijging van gas- (+10 procent) en olieprijzen (+20 procent), dan krijgen we dit dashboard:

Nu is de energetische CO2-uitstoot -10.2 procent. Een verbetering van meer dan 20 procent ten opzichte van het business-as-usual scenario. Ook de totale energiekosten dalen met 2 miljard per jaar en het percentage duurzame energie stijgt naar 13.3 procent. Als extra bonus wordt de innovatie aangejaagd (toepassing van nieuwe technieken tegen lagere kosten). Ook de import van energiegrondstoffen is bijna 10 procent lager in dit scenario. Dit scheelt 5 miljard per jaar op de handelsbalans. Nadeel is alleen dat de bio-footprint snelt stijgt. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de hogere inzet van biobrandstoffen in het wegvervoer die Europees is vastgelegd. Om die biobrandstoffen te telen, zou je 20 procent van het Nederlandse landoppervlak extra nodig hebben.

Kortom: het Energieakkoord gaat een ongekende reductie van CO2 opleveren. Het nieuwe IPCC-rapport is duidelijk: we moeten in actie komen. Het Energieakkoord levert een heldere richting voor die actie met commitment van heel veel stakeholders.

John Kerkhoven is Managing Partner bij Quintel Intelligence en het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.