Zoeken

Hoge klimaat en energieambities zijn onhaalbaar gebleken

Ronald van Warmerdam, Project Management Bureau van Amsterdam: "Ik denk dat energie veel en veel duurder wordt"

Ronald van Warmerdam, projectontwikkelaar bij het Project Management Bureau van Amsterdam en docent aan de TU Delft, schetst met behulp van het Energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector. Dit op persoonlijke titel ter voorbereiding op het televisieprogramma Watt Nu?, een discussieprogramma over de energietoekomst van Nederland. Van Warmerdam geeft een toelichting op zijn scenario.

Welke titel zou u uw scenario gemaakt met het Energietransitiemodel willen meegeven?

"De titel ‘Het pragmatische scenario'. De reden dat ik voor deze titel kies, is dat al die hoge ambities die ik hoor in de pers en van politici, altijd onhaalbaar zijn gebleken. Dit gaat op voor de uitgesproken ambities op zowel Europees, nationaal als op gemeentelijk niveau. In de afgelopen 6 a 7 jaar zie je helemaal geen afname van CO2, maar juist een toename. Die 30, 40, en 50 procent ambities zijn niet realistisch. Om de duurzaamheidsbeweging een positieve stimulans te geven moeten we met realistische beelden werken, anders wordt je ontzettend ongeloofwaardig."

Hoe omschrijft u de door u gekozen energiemix van de toekomst?

"Als een tegenvaller. Ik geloofde echt dat ik een realistisch beeld zou schetsen door niet al te exorbitante veranderingen op te nemen. Maar daarmee is de energiemix helemaal niet in de buurt van mijn doelstelling gekomen. Ik moet eens goed nadenken of ik mijn doel moet bijstellen. Al voelt dat raar, want ik ben positief voorstander van de verduurzaming van gebouwen, gebouwde omgeving, steden en de energietransitie."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"Ik denk dat energie veel en veel duurder wordt. De trend is namelijk dat de prijs stijgt. De gasprijs steeg met 180 procent in de laatste tien jaar en de elektriciteitsprijs met 100 procent. Ik denk dat die trend zich door gaat zetten. Zeker als de energieschaarste in de toekomst toeneemt. De energievraag van de derde wereld stijgt bijvoorbeeld enorm. Aardgas in Nederland raakt bovendien op. De kostprijs wordt gewoon hoger. Het tweede is dat ik denk dat overheden minder invloed zullen hebben op dat systeem. De markt en de private sector moeten het zelf doen. Ik zie overigens ook een positieve beweging, bijvoorbeeld dat burgers zelf initiatieven nemen om PV-panelen te kopen."

Is het ‘vijf voor twaalf' of ‘vijf over twaalf' met het klimaat?

"Ik ben een positief mens, maar als het gaat over de verduurzaming van de wereld ben ik niet erg positief. Wat betreft de wereld en het klimaat is het wat mij betreft vijf voor twaalf, we kunnen nog wat doen."

Is uw scenario de energietoekomst die u wilt, of die u verwacht?

"Ik zou een hogere ambitie willen stellen, dan wat mijn verwachting is. Ik kom net uit Singapore, een hele autocratische maatschappij. De overheid in Singapore heeft een grote invloed op de maatschappelijke beweging. Grote bewegingen kunnen daardoor gemakkelijk worden doorgevoerd. Wij hebben een politiek, economisch systeem waarin grote veranderingen zijn afgevlakt. Er zal geen grote verandering komen, tenzij er eerst een mentaliteitsverandering plaats vindt. Ik denk dat we geen grote revoluties mee gaan maken."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

"Ja, ik vind het verbazingwekkend hoe ingewikkeld het is om een doelstelling te halen, terwijl ik zelf dacht dat het een gematigde doelstelling was."


Op zondag 17 maart om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Ronald van Warmerdam uitgezonden op RTL 7. Hij gaat met Vera Dalm, directeur van Mileu Centraal, in gesprek over energielabels. De presentatie ligt in handen van Joris Putman en het groene geweten van deze week is duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Meer informatie vind je op www.wattnu.nl.

Foto: Patricia Börger. Twitter ook mee via @watt_nu_tv.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium