Zoeken

HyET werkt aan opslag stroom met waterstof

Interview Peter Bouwman, Directeur Hydrogen Efficiency Technologies

De toepassingen van waterstof zijn legio: het kan opnieuw worden omgezet in elektriciteit, het kan worden gebruikt als grondstof in de industrie of als brandstof in de transportsector, het kan worden bijgemengd in het gasnetwerk en het kan worden gecombineerd met koolstof om methaan te produceren, wat dezelfde specificaties kent als aardgas. Waarom wachten we dan nog steeds op de grote doorbraak? "Conventioneel aardgas is gemakkelijk te winnen en nog steeds erg goedkoop", antwoordt directeur Peter Bouwman van Hydrogen Efficiency Technologies (HyET, rechts op de foto). "Het gas wordt ook in Nederland groener, maar het besef wat innovatieve gasvormen kunnen betekenen, moet hier nog groeien."

Elektrische energie kan het beste meteen na de opwekking worden ingezet. Toch hoeft overtollige stroom niet verloren te gaan. Met energie op basis van zon of wind kan bijvoorbeeld water worden omgezet in waterstof en zuurstof via elektrolyse. Dat opent de weg naar een milieuvriendelijke opslagmethode zonder zware metalen, zoals bij batterijen. Met de nieuwe elektrochemische waterstofcompressor van HyET kan waterstof nog compacter en dus efficiënter worden opgeslagen dan met een gebruikelijke mechanische compressor. "We hebben drukken tot 1000 Bar behaald in een enkele stap."

HyET werkt samen met multinationals in binnen- en buitenland uit de automobiel-, energie- en olieverwerkende industrie aan gerichte toepassingen van waterstof, zoals voor de huidige productie van benzine en diesel uit olie, voor publieke en kleinschalige waterstoftankstations voor brandstofcel-auto's en voor energieopslag op locatie. "Vooral voor standalone-systemen is waterstof de ideale opslagmethode omdat het per kilogram drie keer meer verbrandingswaarde heeft dan aardgas en met een brandstofcel direct kan worden omgezet in elektriciteit en warmte."
““Tijdens de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo moeten auto’s en bussen op waterstof rijden””
"Het grootste probleem waarmee innovatieve gasvormen kampen, is eigenlijk lage de prijs van conventioneel aardgas", meent Bouwman. Toch ziet hij een kentering. "Door de aardbevingen in Groningen staat aardgas als energiebron onder druk. Daarnaast willen steeds mensen hun eigen energie opwekken en beheren. Lokale opslag wordt steeds aantrekkelijker, mogelijk in combinatie met de auto of apart in de kelder een kleine waterstoftank met compressor die geen geluid maakt, zodat een energievoorraad van twee weken kan worden aangehouden."

De technologie van HyET is eveneens geschikt voor brandstofcelauto's, een toepassing waarmee Nederland door het vele aardgas niet voorop zal lopen. In Japan timmert HyET wel flink aan de weg. "Japan heeft zelf geen aardgas en werd door het stilleggen van de kerncentrales na de ramp in Fukushima gedwongen naar alternatieve brandstoffen te zoeken. Het systeem Vehicle to grid (V2G) wordt er op grote schaal ingezet. V2G is een concept voor opname en afgifte van stroom aan het openbare stroomnet in elektrische en hybride auto's. De stroom wordt omgezet in waterstof en opgeslagen in brandstofcellen. Ze kunnen grote centrales vervangen tijdens piekmomenten en voor balans op het stroomnet zorgen. Het is de bedoeling dat met de hulp van jaarlijks 385 miljoen euro subsidie auto's en bussen tijdens de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo op waterstof rijden."

Innovatieve methoden voor de opslag en conversie van energie dragen volgens Bouwman aan de ene kant bij aan decentralisering, aan de andere kant zorgen ze voor internationalisering. "We moeten met partners in binnen- en buitenland samenwerken, zodat Nederland haar functie als internationale gasrotonde waarmaakt. Laat de internationale energietransitie met innovatieve gastoepassingen juist via ons gasnet lopen."