Zoeken

Jo Peters Nogepa Gas is transitieversneller

"Gas wordt, omdat het fossiel is, verketterd door bepaalde tegenstanders"

Jo Peters, Secretaris-Generaal van Nogepa, schetst met behulp van het energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector. Dit ter voorbereiding op het televisieprogramma Watt Nu?, een discussieprogramma over de energietoekomst van Nederland. Peters geeft een toelichting op zijn scenario.

Welke titel zou u uw scenario gemaakt met het Energietransitiemodel willen meegeven?

"Gas als tranisitieversneller. Als je kolen kunt vervangen door gas, dan wordt je CO2-footprint een stuk gunstiger. Bovendien is gas uitermate geschikt om als back-up te dienen voor duurzame energiebronnen, zoals zon en wind."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"Ik denk dat de wereld op weg is naar een steeds duurzamere energiemix. Voor het gedeelte dat niet duurzaam is en overblijft, zie ik zoveel mogelijk gas. Ik denk dat gas van de fossiele brandstoffen de beste optie is."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"Voor CO2-reductie ben ik uitgegaan van wat de overheden als wet gaan stellen. Wat betreft de kosten: gas is op dit moment heel duur. Maar daar waar de beschikbaarheid toeneemt, zou de prijs kunnen gaan zakken. Dat heb je gezien in Amerika, met de grote hoeveelheden schaliegas die op de markt zijn gekomen. En recentelijk Poetin die aankondigde dat Gazprom de gasprijzen gaat verlagen, vermoedelijk om winning van Europees schaliegas een beetje tegen te houden. Wat betreft het aandeel hernieuwbare energie heb ik mijn schatting geëxtrapoleerd van het target dat we hebben: 16 procent in 2020, daarom ben ik naar 25 procent gegaan voor 2030."

Is het ‘vijf voor twaalf' of ‘vijf over twaalf' met het klimaat?

"We zijn niet te laat, dus het is vijf voor twaalf. Ik ben daar optimistisch in. Er moet veel gebeuren, maar de mensen zijn ook tot veel in staat. Je ziet welke verbeteringen in het verleden zijn uitgevonden en aangebracht en er is geen reden om te veronderstellen dat we dat in de toekomst niet meer kunnen. Kijk naar zonne-energie. Daarvan zijn de prijzen in de afgelopen vijf jaar gehalveerd en ik ga ervan uit dat die ontwikkeling zo verder gaat."

Is uw scenario de energietoekomst die u wilt, of die u verwacht?

"Ik denk dat iedereen uiteindelijk zoveel duurzaam mogelijk wil, maar de vraag is hoe je de weg daar naartoe uitstippelt. Dit moeten we met zijn allen samen doen, met de NGO's, energieproducenten, olie- en gasbedrijven. Als we elkaar gaan verketteren, dan denk ik dat de oplossing voor de aarde minder gunstig uitpakt, dan wanneer we het samen doen. Meer concreet: gas kan in mijn ogen de transitie versnellen. Toch heb ik het idee dat gas, omdat het fossiel is, wordt verketterd door bepaalde tegenstanders. In de discussie wordt vaak de keuze genoemd: een euro investeren in zonnepanelen of een euro in gasenergie. Dat is niet de keuze. De vraag is: hoe vervangen we zoveel mogelijk van die vieze kolen? Hoe vullen we het niet-duurzame deel zo gunstig mogelijk in? De vraag naar energie neemt toe en geen enkele van de energiebronnen die we hebben is in zichzelf toereikend. Je zult ze allemaal moeten gebruiken, tot en met kolen."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

"Ik vind het een fantastisch model dat erg ingewikkeld is voor mensen die het even voorgeschoteld krijgen. Een inzicht dat het model mij gaf, is dat mijn visie binnen de mogelijkheden ligt. Het niet-duurzame deel wordt zoveel mogelijk door gas gevormd en toch haal ik in termen van kosten, CO2-reductie en hernieuwbaarheid onze doelen."

Op zondag 10 maart om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Jo Peters uitgezonden op RTL 7. Hij gaat in discussie met Eric van den Dungen, wethouder van Haaren (een gemeente waar een van de eerste schaliegasboringen zou kunnen plaatsvinden). Groen geweten in deze aflevering is Marjan Minnesma van Urgenda. Deze aflevering gaat over schaliegas en andere alternatieve energiebronnen. Meer informatie vind je op www.wattnu.nl.

Foto Jo Peters:Patricia Börger. Twitter ook mee via @watt_nu_tv.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium